Åsa Gustafsson, Sara Sjölander, Kawin Tiansuwan och Sauda Haque diskuterade utmaningar man möter i det antirasistiska arbetet.

Samling för att stärka den antirasistiska rörelsen

30 okt, 2019 | Okategoriserat
”Vi behöver ett Metoo-upprop mot rasism!” Så sa Elisabeth Slunge, en av deltagarna på IMs antirasism-utbildning i Stockholm i oktober. Dagen innan ordnade IM en samtalsplattform för antirasistiska aktörer, och under hösten sker fler sammankomster för att lyfta frågan.

Det var ett 60-tal människor som möttes en fredag i Stockholm för att prata om hur man tar det antirasistiska arbetet vidare.

Av de engagerade diskussionerna märktes att det fanns ett uppdämt behov att tala om detta – och att utmaningarna ser olika ut beroende på vilken organisation och vilket sammanhang man kommer ifrån.

Vissa behövde veta hur deras organisation kunde bli mer inkluderande, jobba mer långsiktigt och praktiskt med antirasism och hur man höjer kunskapsnivån internt i dessa frågor.

Andra ville prata om hur man arbetar externt, med att utmana och frigöra strukturer, och med hur man ökar engagemanget genom att nätverka och samarbeta.

– I vardagen är det ganska få forum där man diskuterar dessa saker på ett mer strukturerat sätt, sa Filip Nygård från Huddinge.
– Man kan lära sig väldigt mycket bara genom att lyssna på andras åsikter.

Varje grupp hade sina svar

Processledaren David Ershammar lät deltagarna rotera i grupper för att diskutera olika frågor. Det gav utrymme för dynamiska samtal och många nya kontaktytor.

– Det var så bra uppstyrt och inspirerande, och inriktat på dialog och ömsesidigt lärande, tyckte Marie Sjöberg från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Utifrån deltagarnas önskemål och behov samlades man kring olika bord och teman för att prata om utmaningar och lösningar. Sedan presenterade varje grupp vad de hade kommit fram till.

Elin Söderberg tyckte det var skönt att samtalet inte fastnade i definitioner av typen: ”vad är rasism?”

– Vi tog samtalet ett steg längre direkt: Vad kan vi göra åt problemet och hur stärker vi den antirasistiska rörelsen?

Många olika kompetenser

Deltagarna kom från många olika organisationer som Amnesty, Stadsmissionen, Röda Korset, Kristna fredsrörelsen och Friends.

Jenny Mark Ketter från IM, en av samtalsledarna, sammanfattade sina intryck av samlingen:

– Det kändes som om det fanns mycket bra kompetens i rummet.

Diskussionerna och samtalen ledde till flera konkreta förslag om hur man kan ta det antirasistiska arbetet vidare.

Nytt möte i januari

Alán Ali, ordförande för MÄN, gladdes också åt bredden bland deltagarna.

– Men jag saknade aktörer och organisationer som arbetar mot antisemitism.

Detta lovade Forum, som var med och arrangerade samtalet, att ta med sig framöver när de ordnar liknande träffar. De lovade också att bjuda in till ett nytt möte redan 9 januari.

Efter tre timmar var samtalet slut – eller snarare tog en paus. För samtalet fortsätter men på andra sätt. Budskapet på slutet var: Nu är det allas vårt ansvar att fortsätta att jobba med frågan!


Redaktionens kommentar:
Vid årsmötet 2014 beslutade IM att ta avstånd från fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser. Under 2019 driver IM projektet Antirasism – en mänsklig rättighet, för att skapa engagemang, höja kunskap och skapa en plattform för samtal om antirasism i Sverige. Arbetet bidrar till det globala målet 10 – minskad ojämlikhet.

Mer om antirasism:

Under hösten ger IM en utbildning om rasism och antirasism på olika orter. Härnäst blir det i Lund den 9 november.  Vi kommer också att ha fler samtalsplattformar: nästa äger rum den 7 november i Malmö.

Här är några citat och bilder från vår utbildning i Stockholm i oktober:

”Makt kan tas, ges, skapas, förloras och till och med ärvas.” Andrea Nyberg, utbildare.

”Om vi inte säger ifrån så kommer de rasistiska strukturerna att leva vidare.” Stephanie Cerqueira, deltagare.

”Det är viktigt att förstå historien så att vi inte upprepar samma misstag.” Carmen Galdo Blanco, deltagare.

Vill du också gå utbildning? Bli medlem i IM och håll koll på sajten. Vi kommer att fortsätta med det antirasistiska arbetet och hoppas kunna ha nya samtal och utbildningar i vår.