En scen tagen ur filmen ”Färgblind - en film om vardagsrasism”.

Hur kan man reagera antirasistiskt – tre situationer

14 nov, 2019 | Okategoriserat
Att stå upp mot rasism är sällan bekvämt, och kanske är det alldeles särskilt obekvämt när det är någon vi känner som beter sig illa. Ofta är vi rädda för att trampa kollegan eller familjemedlemmen på tårna och skapa ”dålig stämning” genom att säga ifrån. Här får du tips på hur du kan agera och vad du kan säga i tre olika situationer.

I mer offentliga sammanhang kanske vi är rädda för att situationen ska bli hotfull eller farlig och avstår därför från att ingripa. Problemet är att passiva åskådare som inte reagerar när något rasistiskt sker indirekt accepterar det rasistiska beteendet – och blir medrasister. Vi måste helt enkelt sluta vara så rädda och tillämpa civilkurage. Antirasism handlar om att göra just detta – att identifiera och agera mot rasism.

1. Din kollega slänger ur sig en olämplig kommentar på mötet

Detta är en alltför vanlig situation vilket kanske gör det ännu viktigare att bemöta den för att visa att det inte är okej. I en sådan situation kan du bemöta kollegans uttalande genom att helt enkelt påpeka att det personen sagt är rasistiskt.

Du kan säga att ”det passar inte dig att uttrycka dig så där eftersom du ju egentligen inte är rasist” eller ”du kanske inte menar något illa men det du säger nu är kränkande”.

Du kan också bemöta personen med att ställa en fråga så som ”hur tänker du nu?” eller ”kan du förklara vad du menar när du säger så?”.

Om någon på mötet direkt utsatts eller kan ha tagit illa vid sig så kan du se till att få en stund med den personen för att förtydliga att det som hänt eller sagts verkligen inte är okej och att du finns där som stöd.

2. Din släkting skämtar rasistiskt vid släktmiddagen

Med högtider och festligheter runt hörnet är detta också en situation som många av oss tyvärr kommer att uppleva och få saker är ju mer frustrerande.

I en familjesituation och med personer som du känner väl kan du säga någonting i stil med ”jag förstår att du inte menar något illa men det där är inte roligt eftersom det är rasistiskt” eller ”jag vet att du inte är rasist och därför är det så tråkigt att höra dig säga så där”.

Ett annat alternativ är någonting i stil med ”om du inte kan skämta utan att det är på någon annans bekostnad så kanske du behöver bli lite mer kreativ”. Du kan också säga att ”det vore fint om vi kunde umgås utan rasistiska kommentarer och skämt”.

3. En okänd person ropar rasistiska glåpord till en annan på bussen

I mer offentliga och främmande situationer som denna testas verkligen vårt civilkurage. För den som utsätts kanske en hel buss full av människor i tystnad är lika illa som det rasistiska övergreppet. Vi behöver därför tydligt visa att den som beter sig rasistiskt inte ska få göra detta utan aktivt motstånd.

Den här typen av situation kan upplevas som skrämmande och kanske med risk att bli hotfull. Då är vi starkare tillsammans och en bra strategi är därför att gå ihop med andra på bussen för att agera tillsammans. Du kan söka ögonkontakt och medhåll hos andra resenärer eller säga att ”nu måste vi säga ifrån” så att ni tillsammans kan sätta stopp för det som pågår och visa att det är oacceptabelt.

Ett annat sätt att avstyra ett rasistiskt påhopp kan vara att ignorera den som utsätter och visa stöd till den som blir utsatt. Du kan prata med personen och säga att det som händer inte är okej eller helt enkelt sätta dig bredvid personen på bussen för att rent fysiskt visa att du finns där.


Redaktionens kommentar:
Vid årsmötet 2014 beslutade IM att ta avstånd från fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser. Under 2019 drev IM projektet Antirasism – en mänsklig rättighet, för att skapa engagemang, höja kunskap och skapa en plattform för samtal om antirasism i Sverige. Arbetet mot rasism bidrar till det globala målet 10 – minskad ojämlikhet.