Foto: Erik Törner/IM

Stora protester mot barnäktenskap efter flickas död

10 aug, 2021 | Okategoriserat
Memory Machaya i Zimbabwe blev bara 14 år. Efter ett år av våldtäkter och övergrepp inom ett arrangerat barnäktenskap dog hon förra månaden när hon födde fram en son. Både FN och civilsamhällesorganisationer i landet, bland annat IMs partner Rozaria Memorial Trust, fördömer förekomsten av barnäktenskap och kräver hårdare lagar.

Vid bara 13 års ålder tvingades Memory Machaya sluta skolan för att giftas bort med en mycket äldre man. Våldtäkterna och övergreppen som följde resulterade i en graviditet och i slutet av förra månaden dog hon när hon födde fram en son. Fallet har väckt stor uppmärksamhet i landet och IMs partner Rozaria Memorial Trust (RMT) som arbetar mot barnäktenskap i fattiga landsbygdsområden, är involverade i fallet. Nyaradzayi Gumbonzvanda, generalsekreterare för RMT, och utnämnd av the African Union Commission som Goodwill Ambassador i kampen mot barnäktenskap i regionen säger så här:

– Jag är djupt upprörd över våldtäkten, äktenskapet och Memory Machayas död. Jag är samtidigt tacksam över att se en enorm uppslutning av zimbabwier och människor i regionen som kräver ett stopp för våldtäkter och barnäktenskap. Jag uppmanar Zimbabwes regering att intensifiera utredningarna och gripa gärningsmannen. Det är viktigt för oss att säkerställa rättvisa och rättssäkerhet.

Staten har länge sett mellan fingrarna vad gäller barnäktenskap och i landets nuvarande lagar finns ingen minimiålder för samtyckte till giftermål. Det ligger ett förslag i parlamentet om att sätta en tydlig gräns vid 18 års ålder och göra det möjligt att åtala och straffa personer som är inblandade i att genomföra barnäktenskap. RMT och flera andra civilsamhällesorganisationer bedriver intensivt påverkansarbete för att förslaget ska bli lag.

Chinga Govhati, barnrättsaktivist i Zimbabwe, säger i ett uttalande till IM:

– Det är mycket som behöver göras. Först och främst måste vi göra folk medvetna om varför barnäktenskap är skadligt och felaktigt, och utbilda föräldrar kring problematiken. Sen måste lagarna förändras snabbt. Vi uppmanar alla makthavare att ta sitt ansvar och se till så att Memory blir det sista barnet att utsättas för sådana här övergrepp.

Men Memorys död är tyvärr bara toppen av isberg. Den extrema situationen i Zimbabwe med djup fattigdom, som förvärrats ytterligare under coronapandemin, är främsta orsaken till förekomsten av tvångsäktenskap och tidiga graviditeter i landet. En av tre flickor i landet gifts bort före 18 års ålder enligt en rapport från FN. En bortgift flicka innebär en mun mindre att mätta för en familj och hemgiften kan innebära möjlighet att skicka ett syskon till skolan. De bortgifta flickorna förlorar inte bara sin barndom och sin framtid genom att de tas ur skolan, de utsätts också för sexuella övergrepp och riskerar att, som i Memorys fall, dö eller skadas allvarligt i komplikationer vid graviditeter.

IM, tillsammans med partners, arbetar för att motverka barnäktenskap i flera länder i södra Afrika, genom fattigdomsbekämpning, påverkansarbete och utbildningsinsatser. Ditt stöd behövs! Swisha en gåva till 9007063 eller läs mer här om hur du kan bidra.

Relaterat