Falina Rodgers (t.h.) tillsammans med dr. Tukiya Mabuya vid African Girls' Summit on Ending Child Marriage. Foto: IM Swedish Development Partner Southern Africa

Falina – en hjälte i kampen mot barnäktenskap

10 jun, 2020 | Mobilisering
Idag vill vi hylla 17-åriga Falina Rodgers i Malawi som arbetar för att bekämpa barnäktenskap och få flickor att komma tillbaka till skolan!

Falina är ambassadör i kampen mot barnäktenskap och arbetar tillsammans med vår partner Women’s Legal Resource Centre (Wolrec) i Salima-distriktet i Malawi.

Falina blev gravid när hon var 14 år gammal och pojken som gjorde henne gravid förnekade faderskap. Socialarbetare på Wolrec som arbetar i byarna i distriktet fick reda på graviditeten och tillsammans med en Mother Group (en grupp mammor som arbetar mot barnäktenskap) pratade de med henne och hennes föräldrar och fick dem att förstå vikten av att Falina går klart sin utbildning. Istället för att tvingas in i ett tidigt äktenskap och sluta skolan fick Falina möjlighet att återvända till skolan efter att barnet fötts. Hennes föräldrar tar nu hand om barnet och hon själv studerar och drömmer om att bli läkare.

Falina valde även att engagera sig som ambassadör för Wolrec och hon och andra ambassadörer söker upp flickor  som blivit gravida eller bortgifta och övertalar dem och deras föräldrar att de ska få komma tillbaka till skolan.

Förra året kom 9 tjejer tillbaka till skolan med Falinas stöd!

När fattigdomen i världen ökar till följd av coronapandemin ökar även risken för tidiga tvångsäktenskap, tidiga graviditeter och för att flickor tvingas hoppa av skolan. Här kan du läsa mer om orsakerna och riskerna.

IM arbetar tillsammans med partners i ett flertal länder världen över för att bekämpa tidiga äktenskap och med ditt bidrag är du med i det arbetet!