IM bekämpar barnäktenskap - för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Foto: Erik Törner, Malawi

Hur kan barnäktenskap förhindras?

5 sep, 2019 | Mobilisering
Ett av de globala målen som en majoritet av världens ledare enats om är att avskaffa skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Det är naturligtvis inget som görs i en handvändning, men flera saker är viktiga:

Fattigdom
Fattigdom är den absolut största orsaken till barnäktenskap. Döttrar är på många håll en ekonomisk börda. Familjer som saknar mat för dagen ser en chans att få en mun mindre att mätta genom att gifta bort en dotter. I många fall får familjen dessutom ekonomisk kompensation, en hemgift, när de gifter bort en dotter. När fler människor får det bättre ställt får också många flickor det bättre.

Utbildning
Utbildning är den enskilt största faktorn för att motverka barnäktenskap. Flickor som får gå i skolan gifter sig och får barn senare, och kvinnor med utbildning har större chans att försörja sig och sin familj – vilket i sin tur leder till att deras barn får gå i skolan.

Sexualrådgivning
Oönskade graviditeter ligger bakom många äktenskap, även barnäktenskap. Därför är tillgång preventivmedel och kunskap om säker sex oerhört viktigt. I många länder är det förbjudet att göra abort, även vid våldtäkt, vilket ytterligare försvårar flickors och kvinnors situation.

Lagstiftning
I de flesta länder är 18 år minimiålder för att gifta sig, men enligt en kartläggning av World policy analysis center tillåter 93 länder i världen undantag mot denna lag om föräldrarna samtycker. Det handlar alltså inte bara om lagstiftning utan om att se till att lagar efterlevs. Då krävs påverkan och opinionsbildning.

Förändring av attityder
De flesta samhällen där barnäktenskap är vanliga är strikt patriarkala, och traditionen bjuder att en kvinna är mannens egendom. Många mödrar har själva gift sig unga och ser inget alternativ till att gifta bort sina döttrar. IM arbetar med organisationer som på nationell och regional nivå kämpar för att förändra attityden till barnäktenskap. Genom att fler blir medvetna om barns rättigheter kan också fler kämpa mot barnäktenskap.