Foto: Marcelino Secaira

Motståndskraft mot ett förändrat klimat

17 nov, 2023 | Intervju
María Estela Puác bor med sin man Juan Fermín i det lilla samhället Chuculjuyup nära Totonicapán i Guatemala. Tillsammans företräder de det jordbruk som är samhällets livsnerv och utgör hjärtat av det arv som vandrat vidare genom generationer.

Men under det senaste årtiondet har alltmer frekventa och allt svårare extrema väderhändelser kastat en skugga av osäkerhet över deras sätt att leva. Den här erfarenheten delas inte bara av María Estela Puác och hennes familj, utan även av oräkneliga andra samhällen på det guatemalanska höglandet. Väderhändelser som tragiskt raserar förhoppningarna om skörden för säsongen har blivit alltför vanliga.

I det här pittoreska landskapet, där majs, bönor och squash frodas, är jordbruk inte bara ett levebröd: Det är ett sätt att leva. Livsrytmen följer jordbrukssäsongerna, men årstiderna har blivit alltmer oförutsägbara på grund av klimatförändringar.

– Vädret är inte längre den pålitliga följeslagare det en gång var, reflekterar Maria med en smula vemod i rösten.

– Förr kunde vi förvänta oss hanterbara hagelstormar från december till februari, som ibland hotade våra skördar. Men nuförtiden kan plötsligt oväntade hagelstormar komma i maj och ödelägga våra fält.

Regnmönstren har blivit oregelbundna, präglade av perioder med torka och översvämningar. Det tidigare så pålitliga regnet anländer nu i form av häftiga skyfall, med översvämningar och hagelstormar som ödelägger fälten och eroderar den värdefulla matjorden där grödorna hämtar livsviktig näring.

María har själv bevittnat de här förändringarna och motgångarna de medför, och sett hur sådana händelser kan försätta familjer på landsbygden i extrem fattigdom. För bara några år sedan, under 2021, kom en kraftig hagelstorm som ödelade merparten av hennes familjs hektar med majsfält. Än idag brottas familjen med de bestående ekonomiska efterverkningarna av förlusterna.

– De långa torrperioderna blir också ett allt större bekymmer, som förvärrar vattenbristen i vårt samhälle. Vi ser en stadig nedgång i vattenflödet från vår källa, som är avgörande för bevattningen av våra grödor. Den räcker inte längre till för att täcka vårt jordbruks behov, säger Maria Estela Puác allvarligt.

Sedan över tio år tillbaka har María sökt vägledning från Western Rural Development Cooperation Association (CDRO), en av IM:s partnerorganisationer i regionen. CDRO:s syfte är att främja omfattande utveckling av landsbygdssamhällen. Det här engagemanget har gett utdelning och utrustat henne med de kunskaper hon behöver för att kunna skaffa sig en mer motståndskraftig – eller resilient som det ibland kallas när man pratar om klimatfrågor – livsstil i en tid av påtagliga klimatförändringar.

För tre år sedan gjorde María en djärv satsning genom att anlägga ett litet växthus för tomatodling. Det här växthuset är en symbol för ett mångfacetterat sätt att uppnå motståndskraft mot klimatförändringar. Den kontrollerade miljön i växthuset bidrar till att reglera klimatfaktorer och dämpa effekten av oregelbundna vädermönster. Inte nog med att det förlänger odlingssäsongen, det minskar dessutom beroendet av bekämpningsmedel samtidigt som det främjar friskare plantor och effektiv resursanvändning. Den större mångfalden av grödor i växthuset ger också en mer tillförlitlig avkastning, vilket leder till mer stabila inkomster och ökad livsmedelstrygghet.

Ett annat strategiskt initiativ som de arbetar med i dagsläget är att utveckla vattenlagringssystem för att lindra effekterna av långa torrperioder då vatten blir en bristvara. I kombination med förbättrade bevattningssystem som förbrukar mindre vatten, syftar de här åtgärderna till att säkra en tillförlitligare vattenförsörjning.

Ute på fälten har innovativa metoder fått fäste, som markvård, optimering av grödavstånd och jordberikning med organiska medel, vilket minskar beroendet av skadligt svedjebruk. Införandet av en större mångfald av arter bidrar ytterligare till att skapa mer robusta jordbruksekosystem.

En fast beslutsamhet om att övervinna motgångar lyser starkt i Marías ögon. Hon har tagit på sig ansvaret för att dela sina kunskaper med medlemmar i grannbyar. Tillsammans med de andra i sin by förespråkar hon nu mer resilienta metoder. De har förvandlat sina svårigheter till en berättelse om resiliens, som visar hur människor kan gå samman för att anpassa sig till en föränderlig värld.

……

Text: Marcelino Secaira
Frilansskribent och fotograf, Guatemala

Relaterat