8:e mars påminner oss om kvinnors centrala roll i både krig och fred

8 mar, 2022 | Kommentar
I detta nu tvingas kvinnor och barn i Ukraina att fly för sina liv. De som kan. En osäker framtid väntar. De här kvinnorna har inte – som kvinnor sällan har – startat kriget. Men de drabbas alltid hårt av det.

Idag är det Internationella kvinnodagen. I krigets Ukraina är det också en dag när mammor förlorar sina söner, fruar sina män, barn sina pappor.

Vid såväl krig som andra kriser är kvinnor och barn alltid extra utsatta. Och de riskerar att uppleva våld, övergrepp och sexuellt våld.

Utsattheten delar de med marginaliserade grupper, som folk med funktionsnedsättning och hbtqi-personer.

IM arbetar sedan flera år i Ukraina, för inkludering av minoriteter och andra utsatta och för demokratisering och mänskliga rättigheter. Det är ett långsiktigt och viktigt arbete.

Under brinnande krig har detta arbete fått läggas åt sidan. Kriget gör att allt riskerar att backa, inte minst kvinnors rättigheter och trygghet. Att även våld i hemmet ökar under krig är väl känt.

Kriget slår sönder inte bara byggnader, fungerande infrastruktur och samhällen, utan också familjer. Nu behöver även vi i Sverige förbereda oss på att stötta tusentals kvinnor och barn – en del traumatiserade och samtliga präglade av svåra uppbrott – att klara en ny tillvaro, i ett nytt land, oklart för hur länge.

Men – detta är ett arbete IM har lång vana av: att stötta de som flytt från krig. Ända sedan Britta Holmström startade IM 1938, som en reaktion på den framväxande fascismen och nazismen i Europa har IM stöttat flyktingar på olika sätt. I nutid stärker IM bland annat nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Ukraina finns i våra hjärtan även idag den 8:e mars, men samtidigt får vi inte glömma att världens kvinnor kämpar under många andra krig och kriser runt om i världen just nu. Plus att vi precis är på väg ur en pandemi som slagit hårt mot många.

IM jobbar dagligen för kvinnors rättigheter. Till exempel kämpar vi för förändring i El Salvador, där landets hårda abortlagar gjort att unga fattiga kvinnor som drabbats av missfall hamnat i fängelse i tiotals år.

I södra Afrika, Nepal och Indien arbetar vi mot barnäktenskap, som dessvärre har ökat med fattigdom och stängda skolor under pandemin.

Genom långvarigt utvecklingssamarbete vet vi att när man stöttar och stärker kvinnor och ger kvinnor möjlighet till försörjning så gagnas hela familjer och samhällen.

Vi vet också att hela samhället gynnas när kvinnor inkluderas i fredsprocesser och att kvinnor spelar en central roll för att förebygga humanitära kriser. Globala målet 5, jämställdhet, är både ett mål i sig och en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.

Därför fortsätter vi att jobba med kvinnor, kvinnogrupper och kvinnors rättigheter. Oupphörligt och outtröttligt. 8:e mars är om inte annat en dag för att påminna oss om vikten av detta arbete.

Relaterat