Foto: Ngawang Thigchok Gurung

Kvinnornas arbete lyfter hela byn

10 maj, 2021 | Mobilisering
Sparlånegrupper, där kvinnor går samman för att spara och låna pengar ur en gemensam kassa, är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Ekonomisk självständighet ger kvinnor möjlighet inte bara att försörja sig själva och sina familjer och skicka sina barn till skolan, det stärker även deras position i familjen och samhället.

I Dang i södra Nepal har IMs partner Society for Environmental and Economic Development Nepal (Seed) organiserat flera sparlånegrupper, med syfte att stärka marginaliserade kvinnors ekonomiska situation och att ge dem kunskap om sina rättigheter. En av dessa grupper är Jagaran Reflect Farmer Women’s Group som består av 24 medlemmar.

– Vi träffas två gånger i månaden. På det första mötet pratar vi om olika sociala frågor, till exempel könsbaserat våld, barnäktenskap och kvinnors rättigheter På det andra mötet samlar vi in 100 rupier (ungefär 7 kronor) per person till vår gemensamma kassa. Om någon behöver ett lån betalar vi ut det och om någon ska betala tillbaka ett lån kräver vi in betalningen, berättar Jaya Krishna Chaudhary som är medlem i gruppen.

Kvinnor i Nepal

Kvinnorna i Seeds sparlånegrupp med gödningsmedel för grödorna som de odlar. Foto: Ngawang Thigchok Gurung

Gruppmedlemmarna använder pengarna för att starta småskaliga verksamheter. Sarana Basnet fick nyligen ett lån på 22 000 rupier (ungefär 1 600 kronor) för att köpa två getter.

– Vår familj har fött upp getter i generationer. Nu ville vi utöka vår flock, så jag tog ett lån, berättar Sarana.

För att öka den gemensamma kassan har kvinnorna startat en gemensam odling på en jordlott som de hyr tillsammans. Där odlar de grönsaker som de sedan säljer och inkomsterna går in i kassan.

En milstolpe för gruppen var när de efter hårt arbete lyckades ta sig igenom den statliga byråkratin och blev registrerade som jordbruksgrupp i distriktet. Det gjorde att de blev berättigade till statligt jordbruksstöd. Med hjälp av personal från Seed kunde de sedan skriva en formell begäran till kommunen om att få en bevattningspump installerad. Deras begäran beviljades och den nya pumpen har inte bara hjälpt gruppen att effektivisera sina odlingar, den används också av andra jordbrukare i byn som inte har samma möjlighet till statligt stöd. I nästa steg vill kvinnorna bygga en damm som ska förse fler än 175 hushåll i byn med vatten.

Men kvinnorna nöjer sig inte där. De har nyss blivit beviljade ett förslag om att det ska byggas en ny offentlig toalett i byn och de har även lagt fram ett förslag om att det ska byggas en större gemensam samlingslokal i byn där de kan förvara sina maskiner, grönsaker och annan utrustning. Byggnaden ska även användas för olika gemensamma byaktiviteter. Kvinnorna har startat en byggnadskommittée och om några månader kommer byggnaden att stå klar.

Tack vare kvinnornas hårda arbete kommer deras by att blomstra under många år framöver.

Text: Alina Karki
Översättning och bearbetning: Malin Kihlström