För fyra år sedan gick Martha Bikeyi med i en av IMs sparlåneklubbar i byn Salima i Malawi. Genom att låna pengar kunde hon köpa mark och på så sätt odla råvaror som hon sedan säljer på den lokala marknaden. För intäkterna kan hon försörja både sig själv och sin familj. Foto: Malin Kihlström

Starka kvinnor – starka samhällen

21 nov, 2018 | Mobilisering
När en kvinna får en egen inkomst får hon makt och kan då vara med och bestämma. En kvinna med en egen inkomst kan påverka sina barns framtid – hon kan sätta sina döttrar i skolan och hon skyddar dem därmed från barnäktenskap och barnarbete. Kvinnans makt blir större när kvinnorna organiserar sig och gör sina röster hörda i grupp. På så sätt får vi ett bättre samhälle.

Av världens fattigaste är runt 70 procent kvinnor, och kvinnor har betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjlighet att äga och kontrollera mark än män. 603 miljoner kvinnor och flickor lever i länder där könsrelaterat våld är tillåtet. Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort globalt problem och ett hinder för utveckling, och för att öka jämställdheten måste sociala normer och kulturella värderingar förändras. Detta har varit fokus för IM ända sedan starten.

Ofta börjar diskrimineringen redan innan flickorna föds och orättvisorna fortsätter sedan för många genom hela livet. Kulturella värderingar och traditioner ligger oftast till grund för detta. I många länder anses pojkar mer värda än flickor och döttrarna får inte samma tillgång till mat, sjukvård och omvårdnad som sönerna. Risken att dö i förtid är alltså större för flickor än för pojkar.

När det gäller utbildning är de flesta länder på väg att nå målet att lika många flickor som pojkar börjar skolan. Men ofta hoppar flickorna av innan de har gått ur grundskolan. Orsakerna är bland annat att flickorna förväntas sköta sysslor i hemmet, att familjen inte har råd att betala för alla barnens utbildning och då prioriteras pojkarna, och att flickor gifts bort i tidig ålder.

Situationen i världen
Enligt Unicef är det idag uppskattningsvis 720 miljoner kvinnor och 156 miljoner män som har gift sig innan de hunnit fylla 18 år. Tidiga äktenskap leder till tidiga graviditeter, och för flickor mellan 15 och 19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet. I många länder inskränks flickors och kvinnors rätt till sin kropp och sin sexualitet, och tillgång till preventivmedel och säker abort begränsas. El Salvador har till exempel en av de strängaste abortlagstiftningarna i världen och många kvinnor döms till långa fängelsestraff efter att ha fått missfall.

Fakta och siffror låter dystra, men det finns hopp. Det har visat sig att med ekonomisk självständighet kan kvinnor förändra maktstrukturer. Utbildning är en av nycklarna och IM arbetar på flera plan för att fler flickor och kvinnor ska kunna gå i skolan, bland annat genom påverkansarbete för att förändra attityder och lagstiftning, men också genom att stärka familjers ekonomiska situation. Utbildade kvinnor sätter oftare sina egna döttrar i skolan och på så sätt blir det en positiv spiral.

Genom sparlåneklubbar får kvinnor möjlighet att starta verksamheter för att försörja sig och sina familjer, och med större inflytande över den ekonomiska situationen i familjen får kvinnorna också ett större inflytande över sina döttrars framtid. Tillsammans med insatser mot makthavare och traditionella myndigheter för att bryta skadliga seder och traditioner, leder detta till en minskning av barnäktenskap och barnarbete.

IM arbetar också för att kvinnor ska kunna organisera sig och tillsammans göra sina röster hörda. Workshops och konferenser blir viktiga tillfällen där kvinnor tillsammans kan arbeta för förändring både lokalt, regionalt och nationellt. IM satsar också på att stärka civilsamhället och på att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter. Tillsammans kan vi förändra världen!