En kvinnogrupp i Malawi. Foto: Erik Törner/IM

Vad är grejen med kvinnogrupper?

18 feb, 2021 | Mobilisering
Under 20 år som kommunikatör för IM har jag besökt och berättat om hundratals biståndsinsatser runtom i världen. Det är så mycket som skiljer insatserna åt; miljöerna, människorna, kulturerna och problemen som ska lösas. Men en sak verkar alltid återkomma: kvinnorna – och kvinnogrupperna.

Vi tar det nästan som en självklarhet inom biståndet idag, att det är främst via kvinnor vi får resultat och att det är när kvinnor organiseras som verklig varaktig förändring kan uppstå.

Men varför är det så?

En zimbabwisk, manlig, kollega sade en gång till mig att han ofta skäms som man – för alltför många män tar sa själviska och dåliga beslut. Det är farligt att generalisera så grovt, men å andra sidan har vi överväldigande bevis från både forskning och IMs egna erfarenheter att det ger bättre resultat att investera i kvinnor. För många män dricker och spelar bort pengar, eller har för dålig kunskap om barnens behov på grund av att de inte är hemma i tillräckligt stor utsträckning. Dessutom är världen patriarkal och ojämlik, ett tillstånd IM har som mål att förändra för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Men att stötta kvinnor att organisera sig är fascinerande då det är ett holistiskt bistånd. Det vill säga multidimensionellt och mångfacetterat – det löser många problem samtidigt.

Sparlånegrupper förbättrar barns hälsa

På besök hos en kvinnogrupp i Malawi för knappt tio år sedan stod det på mitt papper ”Besök på insats för bättre hälsa för barn i Zombadistriktet”. Jag kom till en sparlånegrupp som hade möte under ett av alla dessa fantastiska afrikanska träd med sina stora paraplyer till trädkronor. Där i skuggan drevs en minibank där kvinnorna kunde spara tillsammans och investera i något som för just deras situation innebar ett lyft. Någon startade en kycklingfarm, någon byggde en kiosk, någon började odla tomater och ytterligare någon köpte en moped.

Men hur förbättrade detta hälsan för barn?

Jo, förklarade organisationen som startat insatsen, om du vill stärka barnens hälsa måste kvinnan i familjen få makt över familjens liv på lång sikt – mat, boende, transporter, skolgång. Hennes röst måste få större vikt eftersom hon kan och känner barnen bäst. Och för att få mer makt hemma behöver kvinnan bli ekonomiskt starkare. Det ger status.

En kvinnogrupp som bidrar till ökade inkomster motarbetas heller inte av byäldsten och andra män i byn som märker av förbättringar i levnadsmiljön. Kvinnan kan då ta beslut som gör att barnen inte hoppar av skolan och inte gifter sig för tidigt. Dessutom ger kvinnogruppen utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa, och informerar om hiv/aids – kunskaper kvinnorna för vidare till sina barn. Barnen mår därför bättre.

Jämställdheten ökar

Exempel på hur många problem kan lösas samtidigt genom att kvinnor organiserar sig återkommer hos mayakvinnor i Guatemala.

– Innan jag gick med i kvinnogruppen lämnade jag aldrig hemmet och pratade aldrig med någon, berättade Magdalena Joj Saguic när jag besökte en sparlånegrupp i Santa Lucia Utatlan för ett år sedan. Idag kan hon ta gemensamma beslut med sin man, och tillsammans har kvinnorna en röst sa de kan påverka de lokala myndigheterna. De förbättrar livet för sina barn och faktiskt hela sin folkgrupp.

Från isolering till egenmakt

Det är ett enastående resultat när en människa kan gå från isolering och maktlöshet till en ökad jämställdhet i familjen. På så många ställen i världen ser vi hur kvinnor, genom att delta i kvinnogrupper, kan delta i namninsamlingar och demonstrationer, få tillgång till utbildning och information, och dessutom öka sina intäkter och bryta den onda cirkeln av fattigdomen.

Detta försöker IM göra om och om igen. Det är smart och effektivt och det är skälet till att vi satsat så mycket på– och kommer att fortsätta satsa på – kvinnor och kvinnogrupper

Relaterat