Genom en självhjälpsgrupp förändrades Sunita Negis liv. Foto: Sofie Nilén, UP / IM.

Nu lyser Sunita av självförtroende och glädje

19 aug, 2019 | Mobilisering
Sunita Negi bär den traditionella indiska sarin, full av vackra färger, hennes kroppsspråk utstrålar självförtroende och hennes ansikte lyser av glädje. Men det har inte alltid varit så.

Sunita kommer från ett landsbygdsområde vid Himalayas fot som ligger i delstaten Uttarakhand i norra delen av Indien. Att vara kvinna i det här området betyder för de flesta ett hårt slit då det inte finns så många alternativ till jordbruk. Dagens arbete börjar runt klockan fem på morgonen och slutar runt åtta på kvällen. Däremellan ska det lagas tre måltider, städas koskjul, åkern ska skötas, foder ska samlas till familjens boskap och ved att elda med ska samlas.

Det som tar mest tid och kraft är att samla foder och ved. Foder är en bristvara och kvinnorna tvingas gå långa sträckor i branta backar upp för Himalayas sluttningar, klättra upp i trädtoppar och skära ner löv för att få tillräckliga mängder foder. Sedan bära tunga lass av ved, gräs och kvistar ner för de branta sluttningarna. Detta utsätter dem för stora risker att trilla ner från träden eller att bli bitna av ormar. Det sliter också hårt på kroppen.

Även Sunita spenderade många år med att utföra en hemmafrus sysslor. Tidigare spenderade hon mycket tid att samla foder åt hennes ko. Men kon finns inte längre.

– När jag gick ut en morgon hade en tiger tagit min ko. Jag grät i flera dagar, säger Sunita.

För Sunita började förändringen när hon gick med i en självhjälpsgrupp som drivs av IMs partnerorganisation ATIndia. Organisationen jobbar för att kvinnor ska få en stabil inkomst för att ta sig ur fattigdom och minska deras slitsamma dagliga arbete. Via självhjälpsgruppen fick hon åka utanför sin by för första gången och träffa nya människor. Hon lärde sig även att planera sin ekonomi. I självhjälpsgruppen började självförtroendet och sociala förmågor byggas upp och efterhand erbjöds hon jobbet som koordinator på organisationen.

– Idag kan jag svara på vilken fråga som helst, det spelar ingen roll om det är från den privata sektorn eller från myndigheter.

Vad som skiljer hennes liv från före hon blev en del av ATIndia är bland annat att hon har en egen inkomst och inte behöver gå till sin man för att be om pengar. Hon har rustat upp sin svärfars gamla hus och drömmer om att kunna se till att hennes mammas hus också är i bra skick. Hennes barn har möjlighet till en bra utbildning. Hon är inte heller beroende av det slitsamma arbetet och är idag väldigt nöjd med både arbetet och hussysslorna. Framförallt är både självkänslan och självförtroendet på topp.

/ Sofie Nilén, Utlandspraktikant 2018


Redaktionens kommentar:
Genom att stötta ATIndias arbete för kvinnor i Himalayas lantbruksområden verkar IM för hållbar och långsiktig förändring som inte bara ger kvinnorna bättre livsvillkor utan även deras familjer och byar. Dessutom ökar jämställdheten i samhället och fler barn får tillgång till utbildning. Det här är ett exempel på hur IMs arbetssätt leder till att stärka människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation, vilket är ett effektivt sätt att bedriva bistånd. I förlängningen leder det till en samhällsförändring som gynnar ännu fler människor och grupper. Arbetet är möjligt tack vare de bidrag vi får från våra givare och partners.

IMs arbete för att stärka situationen för kvinnorna i Uttarakhand bidrar till det Globala målet 5 – att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.