Här är några av svaren IM fick inför Internationella kvinnodagen. Illustration: Vildana Hodzic

Låt ilskan över kvinnors villkor leda till handling  

Vad gör dig arg när det gäller kvinnors rättigheter? Den frågan ställde vi till en mängd personer inför Internationella kvinnodagen 2024. Och den frågan kan vi alla ställa för att ringa in de orättvisor och begränsningar kvinnor upplever, just för att de är kvinnor. Ilska kan vara en bra drivkraft för att försöka förändra – något IM gjort i många år.  

I år firar IM tio år som uttalat feministisk organisation och vi har sedan vi grundades för 86 år sedan aktivt verkat för att stärka kvinnor. Ställningstagandet betonar hur viktigt det är att jobba mot ojämlikhet och orättvisor och för kvinnors rättigheter. Bara så kan vi förändra och skapa bättre samhällen.  

Vi vet att när kvinnor får mer makt kan både familjer, samhällen och världen bli bättre. Det blir resultat och utveckling som gagnar fler. Detta har vi sett, inte minst i alla de kvinnogrupper vi stöttat. 

Ska man hålla fast vid positiva förändringar kan man också tänka på Frankrike. I veckan blev landet det första i världen att skriva in aborträtten i grundlagen. 

Kvinnors självklara rätt att bestämma över sina egna kroppar är annars hotad på många håll. Samtidigt som Frankrike tog ett stort steg framåt tar andra länder, som Argentina, ett stort kliv tillbaka. Så sent som i december 2020 legaliserade Argentina abort. Men nu vill den nye populistiske presidenten Javier Milei och hans parti ha tillbaka förbudet. 

Kvinnor som fått missfall får långa fängelsestraff

I El Salvador ger kvinnorna aldrig upp och IM är stolt över att stötta motståndet mot de förfärliga abortlagar som tvingar in unga fattiga flickor i fängelse. Den som gjort abort eller drabbats av missfall anklagas för mord och kan dömas till straff på uppemot 50 år! 

Med hjälp av juridik, påverkanskampanjer och uthållighet lyckades våra partnerorganisationer under 2023 få ett fall till Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, i Costa Rica. Fallet gällde Beatriz, som plågades och sedan dog i förtid på grund av de omänskliga lagarna. Domen har ännu inte kommit men kan i bästa fall förändra abortlagarna i inte bara El Salvador utan i hela Latinamerika. 

Rättvisa kräver att olika perspektiv inkluderas

IM har partnerorganisationer i både Ukraina och Gaza. Det gör att vi är plågsamt medvetna om hur hårt kvinnor drabbas i krig och katastrofer.

Både våld och ojämlikhet dödar och feminism är avgörande för att uppnå trygga samhällen för alla. IM anser också att det är nödvändigt med intersektionell feminism. Det innebär att man lyfter olika perspektiv och erfarenheter, såsom etnicitet, klass och sexuell identitet, för att kunna förstå och agera mot ojämlikhet. Olika former av diskriminering och förtryck samverkar och om man på riktigt ska kunna uppnå rättvisa och inkluderande samhällen måste man adressera en mångfald av kvinnor och deras olika erfarenheter.
Om inte riskerar man att missa
och förneka viktiga aspekter.  

Vad gör dig arg? Och hur vill du vara med och förändra?
Kanske vill du stödja IM:s arbete för kvinnors rättigheter? Idag är en bra dag att bli medlem eller månadsgivare! Vi vill ha med dig i vårt arbete för förändring! 


  • Gå gärna in på Facebook eller Instagram och skriv i kommentarsfältet vad som gör dig arg och förbannad, eller skicka ett DM. Tillsammans höjer vi våra röster och synliggör orättvisorna!
  • Läs mer om feminism här: https://www.imsweden.org/vad-vi-gor/hur-vi-arbetar/feminism/ 

Relaterat