Våldet mot kvinnor finns överallt och vem som helst kan drabbas. Det var budskapet i IM:s kampanj mot könsbaserat våld. Foto: IM

IM-kampanj mot våld fick hundratals kvinnor att slå larm

När man öppnar Pandoras ask vet man aldrig vad som kommer upp. Så var det när IM:s partner i Zimbabwe lyfte på locket om könsbaserat våld. En film där kvinnor från olika länder visar lappar med orden: ”Det kan hända mig!” väckte starka känslor. Över 700 hörde av sig för att berätta om egna erfarenheter.

På Internationella kvinnodagen startade IM, tillsammans med partners runt om i världen, en global kampanj mot könsbaserat våld. Alla regioner där vi har lokala samarbeten med organisationer deltog och det producerades en film där unga och gamla kvinnor från olika länder tittar in i kameran och deklarerar ”jag kan också råka ut för detta”. Filmens alla ansikten förmedlade tydligt: detta är ett globalt problem, alla kan drabbas och syftet var att minska stigma och rädsla och öka kunskapen om problemen.

Vår partner i Zimbabwe, Chengeto Zimbabwe Trust, bestämde sig för att nå kvinnor på landsbygden, där det ofta saknas tillgång till digitala arenor, med filmen och kampanjen.

Med start den 9:e mars besökte organisationen fyra olika samhällen.

Inte anade de då att de skulle möta en flodvåg av gripande vittnesmål och en uppsjö av smärtsamma erfarenheter. Det var som att dra ut en propp. Plötsligt vällde berättelserna fram och den skam som många förut burit på släppte.

En kvinna fick tas till sjukhus direkt

Inom loppet av elva dagar hade över 700 vittnesmål kommit in!

– Inte visste vi att vi öppnade Pandoras ask, säger Rejoice Nharaunda-Makawa, grundare av Chengeto Zimbabwe Trust.

Rejoice Nharaunda-Makawa är också en radioprofil i Zimbabwe och van vid att i sitt program lyfta tabubelagda problem i samhället. Men även för henne blev gensvaret av kampanjen överraskande och överväldigande. Hon menar att det stora antalet kvinnor på bilderna samt det faktum att de kom från alla delar av världen verkade förlösande för kvinnorna på landsbygden.

Några av berättelserna som kom in krävde omedelbart agerande: en kvinna togs till sjukhus och tre kvinnor till skyddsboende.

Har kunnat hänvisa vidare till stöd och insatser

De vanligaste vittnesmålen handlade om fysiskt och sexuellt våld.

Chengeto Zimbabwe Trust har tack vare samarbeten med partners inom hälsa, rättsväsende och olika institutioner och organisationer för psykologisk och juridisk hjälp kunnat ge stöd till ett flertal kvinnor och flickor. På några veckor lyckades de framgångsrikt remittera och hänvisa vidare ett hundratal ärenden till rättshjälp, psykosocialt stöd och tillfälligt härbärge.

Men arbetet med att gå igenom rapporterna fortsätter.

Den stora responsen ger en bild av omfattningen av problemet med våld mot kvinnor. Statistisk visar dessutom att under pandemin ökade våld mot kvinnor dramatiskt globalt.

Chengeto Zimbabwe Trusts plan var egentligen att uppsöka ytterligare åtta samhällen, men det fick raskt sättas på paus. All kraft har behövt gå till att hantera det som besöken i de fyra områdena rört upp. Kapaciteten har inte funnits för att hantera och ta ansvar för ytterligare vittnesmål och stödbehov.

– Men det här har verkligen öppnat våra sinnen för hur vi på olika sätt kan arbeta och påverka i våra samhällen, säger Rejoice Nharaunda-Makawa.

Baijanti Singh. Foto: IM

 

Fakta könsbaserat våld:

Könsbaserat våld är en av de vanligaste kränkningarna av mänskliga rättigheter och något som existerar inom alla nationer, etniska grupper, klasser, religioner och sexuella identiteter. En av tre kvinnor kommer att uppleva fysiska eller sexuella övergrepp under sin livstid. Kvinnomord (även kallat femicid), det vill säga dödandet av en kvinna på grund av hennes kön är den mest extrema formen av könsbaserat våld och orsakar mer än 50 000 dödsfall varje år globalt.

Våld är något som undergräver människors hälsa, värdighet, säkerhet och livskvalitet. Ändå leder skam, stigma och kulturella normer till att denna typ av våld inte kommer fram i ljuset, istället lider många i tysthet.

Fakta IM:s kampanj:

IM:s sociala medie-kampanj inleddes i november 2022, under 16 days of activism, och återupptogs i samband med Internationella kvinnodagen 2023. Hashtaggarna #GBVItCanHappenToMe och #EndGenderbasedViolenceNow har använts under kampanjen. Kvinnorna syntes med budskap på engelska, spanska och arabiska.