Britta Holmström

Brittas handlingskraft – grunden för IM

Britta Holmström var bara 27 år när hon 1938 lade grunden till dagens IM. Med sitt mod och sin handlingskraft grundade hon organisationen som en reaktion mot tidens förtryck, förföljelser och omfattande brott mot människors rättigheter. IMs strävan var tidigt att motverka de repressiva och totalitära ideologierna som växt sig starka i den tidens Europa och att ge stöd åt de stora flyktinggrupper som fanns i Europa under och efter kriget; en strävan som fortfarande präglar IMs arbete. Mot de totalitära ideologiernas förtryck och exkluderande idévärld betonade Britta i stället varje människas enskilda värde.

En kvinnas mod

Den rörelse som så småningom fick namnet IM, Individuell Människohjälp, är resultatet av mod, handlingskraft och ett mycket starkt patos hos en ung kvinna.

Britta och Vrigstad

1945 hade kriget precis slutat och Europa försökte komma underfund med hur livet nu skulle se ut, bland ruiner, sorg, flykt, utsatthet – och lättnad och glädje. Britta Holmström sökte efter ett hus där IM kunde ta emot flyktingar.

För att lyfta fram de kvinnor som IM arbetar tillsammans med – och för – världen över har vi tagit fram nya tygkassar med tre starka förebilder. Genom att bära kassarna visar du ditt engagemang för kvinnors rättigheter och en medmänsklig värld.

Inre styrka, engagemang, mod och en vilja att förändra världen till det bättre är egenskaper som förenar Britta Holmström, Urmila Chaudhary och Rejoice Nharaunda Makawi. Alla tre har gjort stora avtryck i kampen för rättvisa och medmänsklighet.

Kassarna är tillverkade av fair trade-certifierad bomull och sys upp av hantverkare som arbetar för IMs partner Mesh i Indien. Detta skapar arbetstillfällen för människor som lever i utsatthet och som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Anmäl dig till IMs nyhetsbrev