PMRS personal går till fots i norra Gaza för att ge vård. Foto: PMRS

IM:s partner räddar liv i norra Gaza

22 jan, 2024 | Resultat
Efter ett avbrott i kommunikationen har vi nu fått rapporter från vår partner Palestinian Medical Relief Society om att arbetet med att ge sjukvård i norra Gaza fortgår, trots de ohyggliga omständigheterna.

Situationen i norra Gazaremsan kan bara beskrivas som en djup humanitär kris som präglas av höga dödstal, massflykt och allvarliga brister i grundläggande tjänster och infrastruktur.

Den totala dödssiffran i hela Gaza är nu mellan 25 000 och 30 000. Upp till 1,7 miljoner människor, vilket motsvarar mer än 75 % av Gazas befolkning, har tvingats fly sina hem, enligt en rapport från UNRWA. Många har förflyttats flera gånger, vilket ytterligare försvårar deras situation.

För dem som finns kvar i norra Gazaremsan är livsvillkoren extremt svåra. Förutom den ständiga rädslan för attacker och våld, kämpar invånarna med brist på grundläggande förnödenheter som mat, bränsle och medicin.

Återupptagen kommunikation

I detta inferno arbetar vår partner Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Med mobila team över hela Gazaremsan arbetar organisationen med att ge både akutvård, primärvård och psykologisk hjälp.

Den senaste veckan har kommunikationen med teamen i norra Gaza varit bruten, men nu har det äntligen kommit rapporter om att arbetet fortskrider. Trots svårigheterna och bristen på mediciner och medicinska förnödenheter fortsätter teamen att erbjuda sina tjänster till patienter i skyddsrum, härbärgen och flyktingläger.

 

Bara tre fältsjukhus kvar

I dagsläget finns det inga fullt fungerande vanliga sjukhus i Gaza. De flesta har på olika sätt förstörts och saknar möjlighet att fungera och de få som finns kvar är överbelagda med upp till 200 %. Det enda som finns är tre fältsjukhus. PMRS mobila team, där sjukvårdspersonal tar sig till fots genom rasmassorna, är livsviktiga i ordets djupaste mening.

Ditt stöd är oerhört viktigt för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet. Bidra till vår akutinsamling idag!

Bilderna i artikeln är tagna av PMRS personal i Jabaliyalägret i norra Gaza. Bilderna togs söndag 21 januari 2024.

Relaterat