Kvinnogruppen i Balaka. Foto: Natasha Kalongosola

Ett lyckat recept för ökad jämlikhet

9 apr, 2021 | Mobilisering, Mobilisering
Den onda cirkeln av fattigdom och ojämlikhet tvingar fram barnäktenskap och tidiga graviditeter på Malawis landsbygd. IM arbetar tillsammans med lokala aktörer för att ge kvinnorna möjlighet att själva förändra situationen. Sparlånegrupper har visat sig vara ett framgångsrikt recept som ökar jämlikheten och minskar flickors och kvinnors utsatthet.

Liksom de flesta malawiska kvinnor fick Chrissie Majanga under hela sin uppväxt höra att en kvinna bara är bra att ha till två saker – i köket och i sängen. Chrissie, som idag är 61 år och bor i Chindimba Village, Balaka i Malawi säger att hon tillbringade sin barndom med att fundera över hur många barn hon skulle få när hon gifte sig.

– Jag gifte mig väldigt ung och blev helt beroende av min man, berättar hon.

Eftersom åren gick, och hon träffade på kvinnor som drev egna verksamheter och tjänade pengar, förstod hon att en inkomst gör att en kvinna kan bestämma över sin kropp, sitt liv och sin framtid.

– När en flicka utbildar sig och skaffar ett jobb, precis som män gör, ser hon inte längre ner på sig själv, utan hon kan försörja sig själv och inte vara beroende av någon annan. Jag trodde att jag inte kunde något annat än att laga mat, sköta hemmet och barnen, säger Chrissie.

Kunde inte ge barnen tillräckligt med mat

Ungefär hälften av Malawis flickor gifts bort före sin 18-årsdag och en tredjedel blir gravida innan de fyller 19. Chrissie vet att barnäktenskap gör att flickor blir utsatta för övergrepp och får underkasta sig män – ofta våldsamma män – och att de sannolikt har fler barn och mindre inkomst än jämnåriga flickor som får stanna kvar i skolan.

IM arbetar tillsammans med Women’s Legal Resource Center (Wolrec) i Malawi för att bryta den onda cirkeln av fattigdom som tvingar fram tidiga äktenskap och ojämlika strukturer. Ett sätt är att bilda sparlånegrupper där kvinnor får möjlighet att stärka sin ekonomiska situation. 2018 gick Chrissie med i en av Wolrecs sparlånegrupper när hon insåg att hon och hennes man inte kunde försörja sina fyra barn och ge dem tillräckligt med mat. Hon lånade 50 000 malawiska kwacha (cirka 600 kr) och började köpa och sälja vidare tygstycken som används som kjolar, så kallade chitenjes. Hon kunde snart börja spara ihop lite pengar och efterhand utöka verksamheten. Sedan dess har hon och familjen kunnat bygga ett nytt hus med fyra rum och hon har även kunnat investera i sju getter som producerar kött, mjölk och gödsel till hennes odlingar.

–  Mitt liv har förbättrats avsevärt och framtiden ser ljus ut. Mina barn svälter inte längre och de har nästan allt de behöver nu, säger Chrissie.

Hennes man, Raphael, säger att han stöttade henne när hon ville starta en liten verksamhet som gjorde att hon kunde bidra till hushållets inkomster.

– Det var uppenbart att vi båda behövde hjälpas åt för att försörja vår familj. Jag visste att hennes verksamhet skulle göra vårt liv bättre, säger han.

”Det här är ingen liten förändring”

Sparlånegruppen som Chrissie är med i har även börjat med en gemensam honungsproduktion för att ytterligare öka de gemensamma inkomsterna. Chisome Buleki som också är medlem i gruppen säger att det bara är fördelar att vara med:

– Inkomsterna från mitt lilla företag har gett mig mycket att säga till om hemma. Nu är jag med och fattar ekonomiska beslut i min familj.

2019 lånade Chisome 50 000 malawiska kwacha (cirka 600 kr) och öppnade en livsmedelsbutik. Nu tjänar hon den summan varje månad.

– Det här är ingen liten förändring. Mina tre barn får en balanserad kost tre gånger om dagen. Jag ger dem vad de behöver, berättar hon stolt.

Under sina möten delar gruppmedlemmarna med sig av sina erfarenheter och diskuterar lösningar på gemensamma utmaningar.

Skapar hållbar utveckling på landsbygden

Mark Kambewa, som är projektansvarig på Wolrec, är glad över att insatserna minskar ojämlikhet och våld mot kvinnor. Han förklarar:

–  I en undersökning som vi gjorde innan projektet startade visade det sig att kvinnors ekonomiska beroendesituation är starkt knutet till könsbaserat våld. Det är därför vi arbetar med att stärka kvinnors egenmakt så att de kan förändra sin situation.

IMs landschef i Malawi, Steve Tahuna, understryker vikten av att stärka kvinnors ekonomiska situation för att skapa hållbar utveckling på landsbygden.

–  Kvinnor använder sina inkomster för att försörja sina familjer och skicka sina barn till skolan. Detta förbättrar livet för barnen som är våra framtida ledare. Vi är glada över att kunna komplettera regeringens insatser på landsbygden genom att finansiera civilsamhällets insatser för att öka kvinnornas sociala och ekonomiska inkludering.

Text: Temwa Mhone
Översättning och bearbetning: Malin Kihlström/IM

Relaterat