”Tack vare IM kan vi hitta lösningar i krisen.”

17 okt, 2022 | Mobilisering, Mobilisering
Kriget i Ukraina fortsätter. Från första dagen har IM stöttat partnerorganisationer i landet så att de har kunnat hjälpa så många människor som möjligt.

I vår rekordstora insamling har alla generösa givare bidragit till att möjliggöra insatser som räddar liv i Ukraina. I början rörde det sig om rent humanitära insatser som mat, hygienartiklar och tak över huvudet. I dagsläget försöker våra partners hitta sätt att bygga upp ett fungerande samhälle igen, där människor kan hitta styrka och livsvilja i krigets skugga. Här berättar medarbetare på några av våra samarbetspartners i Ukraina om de insatser som görs just nu.

Yaroslav Minkin, Stan

– De stora humanitära organisationerna i landet har inte nog folk på plats, så arbetet får göras av civilsamhällesorganisationer, som de som IM stöttar. Vi på Stan arbetar med tio härbärgen i västra Ukraina och förser dem med mat, hygienartiklar, barnmat, blöjor och andra förnödenheter. Problemet är att vi börjar få slut på diesel nu, så våra volontärer har svårt att köra dit med sakerna.

-Sen finns det ju väldigt många människor som flytt undan striderna som nu behöver mer långsiktiga lösningar för boende och uppehälle här i de västra delarna. Många tillfälliga härbärgen finns i skolor, men i september ska skolorna starta igen och då kan inte människorna bo kvar där. Vi arbetar för att få folk att hitta permanenta boenden och hjälper dem att hitta arbeten så att de kan bygga upp sina liv igen. Tack vare både det ekonomiska och det organisatoriska stödet från IM har vi kunnat bygga upp en stark organisation som gör att vi kan hitta lösningar i den här svåra tiden.

Oksana Horodivska, Metalab

– Vi insåg tidigt att det inte kommer att vara hållbart för människor att vara beroende av humanitär hjälp. Det viktiga är att ge människor en känsla av att ha kontroll över sina liv, att ge dem en mening att kämpa. Vårt bidrag är att hitta sätt att få folk i sysselsättning och att hitta bostäder. Vi har dragit igång flera projekt där vi renoverar övergivna byggnader för att skapa nya boenden. Först ut har varit en gammal universitetsbyggnad där vi med hjälp av volontärer har gjort i ordning rum för cirka 200 personer och gemensamhetsutrymmen som kök och badrum. Totalt kommer vi att kunna ge rum för 800 personer i de byggnader vi håller på att renovera.

-Vi har också projekt där vi arbetar med yrkesskolor och hjälper människor som kommit hit att omskola sig till exempelvis snickare. Under utbildningen får de tillsammans med lokala hantverkare designa och tillverka sängar och garderober som sedan används i våra renoverade byggnader. Det blir ett cirkulärt och hållbart tänk.

Nataliya Vyshnevetska, Prostir Vdoma

– Vårt fokus har alltid varit kvinnors rättigheter och det håller vi fast vid, även i krisen. I vårt härbärge tar vi emot våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi ger också information till kvinnor vars män är vid fronten nu. Risken för att soldater drabbas av posttraumatiskt stressyndrom är stort och vi vet att det ofta kan leda till våld i hemmet. Vi pratar med kvinnorna om hur de ska hantera det om vart de kan vända sig för att få hjälp.

– Vad gäller rent humanitärt stöd så jobbar vi mycket med att dela ut hygienartiklar, madrasser, sängkläder, köksutrustning – saker som kan ge människor en värdig tillvaro. Vi försöker också förmedla kontakter för boende och arbeten och vi arrangerar evenemang med syfte att integrera människor på flykt i samhället här. Jag tror att människor behöver en anledning att leva, inte bara existera.

—–

Vill du bidra till vår insamling? Här kan du enkelt swisha en gåva. Tack!

Relaterat