Akutinsatser i Ukraina och Moldavien

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har IM stöttat de samarbetspartners vi arbetar med i Ukraina och Moldavien så att de snabbt har kunnat ställa om sin verksamhet till den rådande situationen. Här är en rapport över vad som hittills har gjorts med stöd från de pengar som IM samlar in.

Akutinsatser i Ukraina

Stan

Ungdomsorganisation som i vanliga fall arbetar med utbildningar i mänskliga rättigheter, att stötta belarusiska aktivister som flytt och för att minska diskrimineringen kring hbtqi-grupper och minoritetsgrupper. Läs mer här.

 • Har öppnat upp sju olika härbärgen i Ivano-Frankivsk för internflyktingar. Samlat in madrasser, sovsäckar och förnödenheter och erbjuder mat, husrum och mediciner.
 • Erbjuder transporter till gränsen.
 • Arbetar som volontärer på järnvägsstationen i Ivano-Frankivsk där de tar emot internflyktingar som kommer med tåg från de centrala och östra delarna. Delar ut mat, medicin och förnödenheter och hjälper till med information. Delar ut te, kaffe, smörgåsar, barnmat, godis, borstj och andra varma rätter från en lokal restaurang. ”Det kommer folk som inte har ätit på tre dagar”, berättar volontärer från Stan. Läs mer här.
 • Ger flyktingar information om staden – vart folk kan ta vägen, var det finns uppsamlingsplatser för flyktingar, var det finns olika hjälporganisationer dit de kan vända sig.
 • Organiserar online-undervisning, så att barn som är på flykt kan delta om de har möjlighet. Anordnar också psykologstöd för barn.

Foto: Maxim Soluduk/Stan

Prostir Vdoma

Kvinnorättsorganisation som bland annat driver utbildningar och ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld. Läs mer här.

 • Har inhyst över 100 människor på flykt i sitt kontor. Samlat in förnödenheter (exempelvis madrasser, sovsäckar, generatorer, batterier, mobilladdare, matpaket, hygienartiklar och medicin) och erbjuder mat och husrum. Dessutom hjälper man till att förmedla kontakter kring andra härbärgen och bostäder. Läs mer här.
 • Samordnar information var internflyktingar kan hitta tillfälliga boenden hos privatpersoner.
 • Erbjuder transport till gränsen.
 • Prostir Vdoma arbetar i vanliga fall med kvinnorättsfrågor och man försöker att fortsätta det arbetet även under krisen genom att stötta kvinnor som utsätts för våld i hemmet.
 • I krig är det alltid barnen som drabbas hårdast.  Prostir Vdoma försöker göra tillvaron lite bättre för barn som har tvingats fly från sina hem. Genom lek och aktiviteter får barnen några timmars distraktion från kriget – och hunden Zyuzya skänker barnen kärlek och närhet.

Foto: Prostir Vdoma

Metalab

En civilsamhällesorganisation som har sin bas i Ivano-Frankivsk och arbetar för en jämlik och tillgänglig stad som är miljömässigt, kulturellt och ekonomiskt hållbar.

 • Organiserar humanitärt bistånd för internflyktingar och för personer som är kvar i krigszoner.
 • Har en teknologisk logistikplattform som samlar och samordnar fördelning av akuthjälp och boende.

 

Zahyst

Organisation som arbetar för rättigheter för människor med funktionsnedsättningar och för att göra samhället tillgängligt för alla. Läs mer här.

 • Tar emot flyktingar i det tillfälliga härbärge som de förvandlat sitt kontor till. Har 40 platser där de erbjuder övernattning 1-2 nätter, varm middag, te, kaffe, gratis wi-fi, mobilladdning.
 • Har en jourlinje dit människor kan ringa dygnet runt för att få information om olika flyktingmottagningar i området.
 • Samordnar och distribuerar hjälpsändningar till staden.
 • Samordnar information om var flyktingar kan hitta tillfälliga boenden.

Foto: Zahyst

Ukrainian People’s House

En paraplyorganisation för sju olika civilsamhällesorganisationer som arbetar med lokalaktivism och samhällsengagemang.

 • Har öppnat sina kontor (en stor byggnad i centrala Chernivtsi) för internflyktingar. Samlat in förnödenheter och mediciner, erbjuder mat (två måltider om dagen) och husrum. Läs mer här.
 • Har under den senaste tiden med stöd från IM donerat 2,5 ton mat, barnmat och hygienprodukter till fyra kommuner i Chernivtsi-regionen för internflyktingars behov.
 • Klipper och väver band för att tillverka kamouflagenät.
 • Samordnar information kring exempelvis resetjänster för internflyktingar.

Foto: Ukrainian People’s House

 

Exempel på akutinsatser i Moldavien

Motivatie och WCPS

 • Stöttar människor på flykt med funktionsnedsättningar. Anordnar kostnadsfria anpassade transporter från gränsstationerna. Ser till så att människorna får tak över huvudet, sängplats, mat, förnödenheter och medicin. Motivatie har hittills kört 70 flyktingar (människor med funktionsnedsättningar, äldre, mammor med små barn), två katter och en hund. Läs mer här.
 • Anordnar transporter för mammor med små barn, samt för äldre från gränsstationerna.
 • Motivatie har med stöd från IM köpt in och donerat humanitär hjälp i form av hygienprodukter och mat till 20 flyktingar från Odessa (10 vuxna, 10 barn varav den yngsta är 3 månader)
 • Erbjuder kostnadsfri psykologhjälp för människor på flykt.

Eco-Razeni

 • Har ställt om sin verksamhet och lagar nu mat till lunchlådor till människor på flykt. Under de senaste sex dagarna har de preparerat 2 700 lunchlådor och distribuerat dem till flyktingar i distriktet Ialoveni och i Chisinau.

Foto: Eco-Razeni

EcoVisio

 • Erbjuder husrum och boende för människor på flykt i Riscova och Chisinau
 • Kostnadsfri transport från Riscova till Chisinau och tillbaka
 • Erbjuder covidtest och mediciner
 • Delar ut hygienprodukter och kläder.

Foto: EcoVisio