Foto: Motivatie

”Självklart att inkludera ukrainska flyktingar i vårt arbete.”

Miljontals människor tvingas fly från sina hem till följd av kriget i Ukraina. Enligt Migrationsverkets scenario är det omkring 76 000 av dessa flyktingar som beräknas söka skydd i Sverige. Även om Migrationsverkets siffra är ett scenario står det klart att antalet flyktingar till Sverige kommer att öka. IM har länge arbetat med frågor som rör flyktingar i Sverige och har kapacitet och kompetens för att kunna stötta de människor som nu flyr undan krigets fasor.

Att möta människor på flykt är något som IM arbetat med under hela sin historia. Det går att vrida klockan tillbaka ända till andra världskriget och IM:s arbete med att ta emot krigsflyktingar genom bland annat de vita bussarna. Även 2015 när många flyktingar kom till Sverige var IM en stark aktör i att vägleda människorna i det nya landet de hade kommit till.

Efter Putins invasion av Ukraina och kriget som följt har många fått fly sina hem på oerhört kort tid. Många flyr till grannländer såsom Polen och Moldavien, men vissa söker nu trygghet i Sverige. Engagemanget från samhället har varit stort och många har skänkt pengar till IM och andra organisationer som arbetar med frågan.

IM har ett långsiktigt och väletablerat arbete gällande mottagande av flyktingar och vi har kapacitet att inkludera även ukrainska flyktingar i det arbetet.

– IM har flera verksamheter där vi arbetar med ömsesidig integration och social tillhörighet. Det kan vara allt från hälsokommunikation till kostnadsfri rådgivning genom RådRum. Här är självklart även ukrainska flyktingar välkomna att delta, säger Annika Thelin, regionchef för IM:s verksamhet i norra Europa.

Utöver det dagliga arbetet i Sverige så har IM lokala partners i Ukraina och i grannlandet Moldavien har IM sitt kontor för verksamheten som bedrivs i Östeuropa.

– Det gör att vi kan verka både på plats i Ukraina genom våra partners och i Sverige med de som söker sig hit. I Sverige deltar vi också i samverkan och samordning med andra aktörer i civilsamhället och offentliga aktörer, berättar Annika.

Du kan engagera dig!

IM, som är en demokratisk organisation, har även 11 lokalföreningar spridda över hela landet. Inom lokalföreningarna finns ett stort engagemang och många volontärer som är engagerade för att ge stöd till nyanlända i Sverige.

– Föreningarna har olika verksamheter men alla med syftet att bland annat främja integration i Sverige. Det kan handla om språkfika, läxhjälp, matchning, rådgivning och föreningsguidning. Det är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete som bedrivs ända från Malmö i söder till Umeå i norr, berättar Hanna Ekblad som arbetar som föreningsutvecklare på IM.

Vår verksamhet står redo att på bred front inkludera även de ukrainska flyktingarna i vårt arbete. Om du också vill engagera dig i dessa frågor är du välkommen att kontakta IM och få mer information om hur verksamheten ser ut där du bor. Under lokalföreningar och lokalgrupper kan du se vilken förening som ligger närmast dig. Om det inte finns någon i närområdet är du välkommen att starta en ny förening eller verksamhet.

sjalvklart-att-inkludera-ukrainska-flyktingar-i-vart-arbete

Relaterat