Getterna har stärkt Marys ekonomi - och hennes självförtroende. Foto: Samuel Chibaya

Mary tvingades lämna sin mark

18 nov, 2021 | Mobilisering, Mobilisering
Genom att gå med i en sparlånegrupp har Mary Filipo i Malawi stärkt både sitt självförtroende och sin ekonomi. En bidragande faktor var ett par getter och en utbildning i getskötsel som hon fick av IMs partner Wolrec för ett par år sedan. Idag äger hon en hel flock getter och är en förebild för andra kvinnor i området.

– Jag kom hit utan tillhörigheter, men tursamt nog blev jag förflyttad till mark som var mycket större än den jag hade i min hemby, säger Mariy Filipo i Malawi.

Mary är en av alla tusentals malawier som tvingats att flytta från sin hembygd till följd av att storgodsägare lagt beslag på den bit mark familjen brukat i generationer. Majoriteten av invånarna i det långsmala och tättbefolkade landet bor på landsbygden och är sysselsatta inom jordbruket, de flesta är självförsörjande småbönder. I stort sett all mark som går att bruka är redan uppodlad vilket har lett till markbrist. Det har fått till följd att storgodsägare lagt beslag på många småbönders mark för att utöka sina te- och kaffeodlingar

I sin nya by i Balakadistriktet i södra delen av Malawi kom Mary snart i kontakt med IMs partner Wolrec som har verksamhet i området. Organisationen arbetar för att öka kvinnors kunskap om sina rättigheter och stärka deras möjligheter att bli ekonomiskt oberoende.

Mary gick med i en av de sparlånegrupper som Wolrec stöttar kvinnor i byarna att organisera sig i. Grupperna sparar pengar i en gemensam kassa som de sedan kan låna ur för att till exempel starta egna små verksamheter och förbättra sin ekonomi. Sparlånegrupperna går i sin tur ihop för att tillsammans förbättra livet i byarna och arbeta mot barnäktenskap.

Via Wolrec fick Mary utbildning i getskötsel och ett par getter – något som visade sig bli hennes lycka.

– Nu kan jag betala skolavgifter och annat mina barn behöver med pengarna jag får när jag säljer några getter – och pengarna räcker också till att reparera huset, säger Mary som är en förebild i trakten när det gäller getskötsel.

Ytterligare tre kvinnor i byn fick getter vid samma tillfälle. Tanken är att de ska lämna vidare den första killingen som tackorna får vidare till en annan familj så att alla i byn kommer att äga getter så småningom. Hittills har arton kvinnor dragit nytta av projektet medan tio ännu väntar på att få sin killing.

Text: Sam Chibaya och Åsa Bengtsson

Ge bort en get i jul! Med ett Getkort bidrar du till IMs arbete för att skapa försörjning för människor som lever i fattigdom världen över.

Relaterat