IMs partner Colectiva Feminista anordnar demonstrationer i anslutning till rättegången. Foto: Colectiva Feminista

Manuelas fall kan ändra lagstiftningen

9 mar, 2021 | Mobilisering
Manuela i El Salvador dömdes för mord efter ett missfall och dog i fängelset när hon inte fick behandling för sin cancer. Den 9 mars inleddes en internationell rättegång kring landets abortlagstiftning.

Som så många andra fattiga kvinnor på El Salvadors landsbygd saknade Manuela utbildning. Hennes liv präglades av hårt arbete och hon gifte sig tidigt. Sina två barn födde hon hemma eftersom hon saknade tillgång till förlossningsvård. Efter några år lämnade mannen familjen och hon fick försörja barnen själv. 2006 började Manuela känna sig sjuk med ständig huvudvärk, illamående och magsmärta, och när hon sökte hjälp hos den lokala vårdinrättningen fick hon diagnosen akut magkatarr och ordinerades smärtstillande mediciner. Men symptomen blev bara värre. Under sjukdomstiden blev Manuela gravid. En dag fick hon skarpa smärtor i magen. När hon uppsökte utedasset fick hon missfall, krystade ut ett dött foster och svimmade. Hennes familj hittade henne och tog henne till sjukhuset som låg två timmar bort.

Sjukvårdspersonal rapporterar kvinnorna

El Salvador har en av världens hårdaste abortlagstiftningar. Sedan 1998 råder totalförbud mot abort i landet och en kvinna som avbryter sin graviditet, får missfall eller föder fram ett dött barn kan dömas för mord och få upp till 50 års fängelse. Kvinnor som drabbas av allvarliga komplikationer i samband med graviditet och förlossning blir misstänkta för abortförsök och vårdpersonal vägrar ofta att ge kvinnorna vård. De är rädda att själva bli straffade, och i många fall rapporteras de hjälpsökande kvinnorna till myndigheterna av personal på sjukhusen.

Det var detta som hände Manuela. När hon kom till sjukhuset fick hon ingen hjälp, utan blev utfrågad av läkaren i tre timmar. Under tiden försämrades hennes tillstånd. Läkaren antog att Manuela hade gjort en abort och rapporterade brottet till myndigheterna. Manuela fick stanna över natten på sjukhuset där hon förhördes av två poliser som anklagade henne för att ha mördat sitt barn och kallade henne ”lättfotad” för att hon haft sex utanför äktenskapet. Utan fullmakt arresterade de henne och handfängslade henne till båren som hon låg på. Manuela fick ligga på båren i sju dagar medan sjukvårdspersonalen förolämpade henne.

Dömd till trettio års fängelse

Manuela tilldelades tre offentliga försvarare, men det var en ren formalitet eftersom hon inte fick ha någon kontakt med dem före rättegången.

Rätten dömde Manuela till 30 år i fängelse för grovt dråp för att ha slängt sitt barn i utedasset som ett sätt att dölja att hon haft sex som ogift. Manuelas försvarare överklagade inte domen.

I fängelset förvärrades Manuelas sjukdomsbild. Först ett år senare diagnosticerades hon med cancer av typen Hodgkins lymfom. Kemoterapin kom alldeles för sent och hon tvingades lida sig igenom de svåra biverkningarna i det överfulla fängelset. När hon blev ännu sämre togs hon till sjukhus där hon vaktades av polis i tre månader. Den 30 april 2010 avled Manuela av sin sjukdom.

Rättssak mot staten El Salvador

IMs partner Colectiva Feminista i samarbete med The Center for Reproductive Rights lämnade 2012 in en framställan till The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). Enligt Colectiva Feminista har staten staten El Salvador förvägrat Manuela följande grundläggande mänskliga rättigheter:

·       Rätten till frihet – hon frihetsberövades utan rättslig grund

·       Rätten till juridiskt skydd och jämlikhet – genom att åsidosätta, falsifiera och underlåta att inhämta bevis åsidosattes Manuelas rätt till en rättvis rättegång

·       Rätten till icke-diskriminering – i rättegången användes könsstereotyper som argument, bland annat genom uttalanden som att ”hon är en omoralisk kvinna” och att ”kvinnors funktion är att offra sig för reproduktionen”.

·       Rätten till privatliv och hälsa inklusive sexuell och reproduktiv hälsa – vårdpersonalen bröt sekretessen när de rapporterade henne till myndigheterna och Manuela förvägrades den vård hon hade rätt till, vilket bidrog till hennes försämrade tillstånd och död.

·       Rätten att inte utsättas för tortyr och könsbaserat våld – Manuela utsattes för tortyrliknande behandling när hon frihetsberövades.

Prejudicerande dom

I juli 2019 beslutade IACHR att hänskjuta fallet till the Inter-American Court of Human Rights (IHR-domstolen). Den offentliga utfrågningen i fallet kommer att hållas 10 och 11 mars 2021. Detta blir det första fallet i IHR-domstolen som rör den inverkan som El Salvadors abortlagstiftning har på kvinnors reproduktiva rättigheter. IM, som sedan flera år tillbaka tillsammans med samarbetspartners bedriver påverkansarbete för att åstadkomma förändring i lagstiftningen, bidrar med juridiskt stöd till Colectiva Feminista.

– Aborträtten är hotad på flera håll runt om i världen. El Salvador som har en av världens hårdaste abortlagstiftningar är ett skräckexempel. Utfallet i domstolen kan bli mycket viktigt, eftersom domen kan komma att bli vägledande för eventuella förändringar i El Salvadors abortlagstiftning, säger Martin Nihlgård, IMs generalsekreterare.

 

 

Relaterat