Foto: Parth Rawat

”Jag är glad över att fler flickor vågar köpa bindor nu.”

28 maj, 2021 | Mobilisering
Den otillgängliga indiska bergsbyn Garuna ligger 24 kilometer bort från den närmaste staden Chamoli. Tillgången till hygienprodukter är dålig och ofta är det svårt för flickor och kvinnor att få tag på bindor och tamponger när de behöver det. Dessutom utsätts de för sexistiska kommentarer av de manliga försäljarna.

”Den totala nedstängnigen av Indien i mars 2020 gjorde oss förtvivlade. Redan före pandemin fick vi gå långt för att komma till marknaden. Nu, när allt stängdes ner, blev den personliga hygienen en svår utmaning för oss”, säger 36-åriga Sulochna Devi som arbetar som hälsoarbetare i byn och som också deltar i ett projekt kring kvinnohälsa som drivs av IMs partner Appropriate Technology India (ATI).

”Som hälsoarbetare i byn är mitt uppdrag att utbilda kvinnor om hygien och kvinnohälsa. Det är en utmaning här eftersom grundläggande kunskaper kring hygien, hygienprodukter och kvinnosjukdomar är låga. Vanliga problem här är magsmärtor, ryggsmärtor, kraftiga flytningar och blodbrist. Kvinnorna tror inte att det är något att bekymra sig för, utan att det beror på det hårda arbete de tvingas utföra i vardagen”, säger Sulochna.

Sulochna insåg snart att de lokala kvinnogrupperna (Women Self-Help Groups) var perfekta arenor för att utbilda kvinnorna. Hon blev själv medlem i en grupp som organiserats av ATI och deltog även in andra gruppers möten. På det sättet kunde hon möta ett stort antal kvinnor och dela med sig av sina kunskaper till dem. Förutom att diskutera mens och hygien så har samtalen kommit att handla om sexuell hälsa, våld i hemmet, könsdiskriminering och jämställdhet.

”Jag insåg dock att jag inte nådde den yngre generationen genom de här mötena. Så jag började att träffa byns unga tjejer på andra sätt, bland annat genom att möta dem i skolan. Jag uppmuntrade dem att bilda egna Women Self-Help Groups där de kan ta upp frågor som de är intresserade av. ”

Sulochna lyckades organisera 24 flickor i en ny grupp. En av frågorna som de tog upp var den dåliga tillgången till hygienprodukter och att de ofta kände sig obekväma när de handlar bindor och tamponger i byns affärer som drivs av män. Under landets nedstängning gick därför Sulochna tillsammans med representanter för gruppen till ATI och bad om stöd. ATI sponsrade gruppen med bindor, tvål, handsprit och andra hygienartiklar och de kunde öppna en affär där flickor och kvinnor tryggt kan handla utan att mötas av sexistiska kommentarer.

” Vår affär är öppen under två timmar varje dag, och varje kvinna i byn känner till våra öppettider. Jag är glad över att se att fler flickor och kvinnor nu vågar köpa bindor och är mer medvetna om sin menstruationscykel och sin personliga hygien”, berättar 19-åriga Shobha som är med i gruppen.

”Att prata om sexualitet, mens och kondomer har inte varit accepterat tidigare. Nu håller vi tillsammans på att förändra detta”, säger Shobha.

Text: Fakruddin Sheikh och Isha Banerjee

Översättning och bearbetning: Malin Kihlström

 

 

Relaterat