Nelsy Dalilia Ac Caal på ett café med en lummig innergård i staden Cobán. Foto: Amanda Söderman / IM.

”Kunskaper om preventivmedel och sexualitet har ökat tack vare nätverket.”

7 aug, 2019 | Okategoriserat
IMs partnerorganisation ASECSA i Guatemala jobbar bland annat med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i regionen Alta Verapaz. Ungdomsgraviditeter är vanligt förekommande och kunskapen och användandet av preventivmedel är låg. Nelsy, 23 år gammal, är ansvarig för ett ungdomsnätverk som skapats av ASECSA med syftet att öka och sprida ungdomars kunskap inom SRHR.

Jag träffar Nelsy Dalilia Ac Caal på ett café med en lummig innergård i staden Cobán. Hon bär en traditionell klädsel med en kjol och blusen Guipil som hon vävt själv. Nelsy är uppvuxen i en familj med fyra systrar och en bror, hon är äldst av syskonen och vill vara en förebild för sina yngre syskon. Hon identifierar sig som Maya Poqomchi´ (Poqomchi´ är ett av de 22 officiella språk i Guatemala) och bor i ett samhälle ungefär en timme utanför Cobán.

Hon studerar just nu socialt arbete på universitetet, men det har varit en krokig väg dit.

– Min pappa tycker som många andra män här i Guatemala att tjejer inte ska gå i skolan – det är något för killar. Tjejerna ska vara hemma och ta hand om barn. Men tack vare min mamma och Gud så har jag kommit dit där jag är idag. Min mamma har hjälpt mig mycket med att hitta olika stipendier och föreningar för att jag ska kunna fortsätta studera. Och jag är inte klar än, jag vill plugga en master och så vill jag lära mig engelska, berättar Nelsy entusiastiskt.

SRHR är ett ämne som det inte pratas mycket om, varken i skolor eller i samhället generellt. Tabu kring ämnet är en av anledningarna. En annan är att kyrkan har stor inverkan på befolkningen och vill inte att detta ämne diskuteras öppet utan endast inom familjen. Inom ungdomsnätverket får ungdomarna en fristad där de kan prata mer fritt om dessa ämnen. Hos de ungdomar som deltagit i nätverket har Nelsy sett en skillnad i deras sätt att prata om sexualitet.

– De är mer medvetna om sina rättigheter, exempelvis att de själva bestämmer över sina kroppar. Detta är viktigt eftersom sexuella övergrepp på minderåriga är vanligt. Även kunskapen gällande preventivmedel har ökat genom de föreläsningar vi fått från Asecsa . Vi har fått reda på att det finns många fler sätt att skydda sig mot en graviditet än avhållsamhet, säger Nelsy.

Nätverket sprider även den kunskap de fått gällande SRHR av Asecsa genom att utbilda sina klasskamrater, prata om olika teman på en lokal radiokanal och även genom att vara med på möten i sina samhällen för att uttrycka problem och åsikter från ett ungdomsperspektiv.

–  Det är viktigt att även förändra synen på sexualitet hos högre makthavare för att kunna förändra strukturer, säger hon. Exempelvis är det svårt för ungdomar att få tag på preventivmedel, även om de har kunskapen. Personal på hälsocentraler är ofta kritiska till att erbjuda det till ungdomar då de anser att preventivmedel uppmanar till sexuella relationer innan äktenskapet, vilket i sig är tabubelagt.

Just det här med äktenskap är något som Nelsy får frågan om ofta av bekanta i hennes samhälle. Många undrar när hon ska gifta sig och skaffa barn. Detta vill hon i framtiden, men inte riktigt än.

–  Det känns ibland jobbigt med all press, men jag vet vad jag vill och då är det lättare att strunta i allas frågor, säger hon med ett leende.


Redaktionens kommentar:
IMs arbete i Guatemala försöker bryta orättvisa och diskriminerande strukturer som stänger ute kvinnor från arbetsliv och inflytande. Genom vår partnerorganisation Asecsa kan vi stärka flickor hos de särskilt  utsatta och diskriminerade urfolken, så att de förstår och kan hävda sina rättigheter. Med den kunskapen kan de sedan organisera sig och påverka beslut som rör dem. Det som Nelsy lärt sig för hon vidare genom ungdomsnätverket. Med sin utbildning och bakgrund har hon förutsättningar för att kunna göra ännu mer.
 

Genom att stärka flickorna på det här sättet bidrar IM både till följande globala mål:
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 5 – Jämställdhet.