IM är en demokratisk arena

IM tror på styrkan i att samla många människors engagemang. Tillsammans är vi alltid starkare än på egen hand. Engagemang är ett mål i sig. IM ska som medlemsorganisation vara en
demokratisk arena för engagemang och kamp för en bättre värld och mot diskriminering och rasism. Genom IMs insatser frigör vi handlingskraft och skapar handlingsutrymme för varje individ att bekämpa de strukturer som leder till utanförskap.

Genom att samla och mobilisera individers och gruppers engagemang stärker IM både den egna organisationen och civilsamhället i stort och bidrar till en demokratisk utveckling i världen. Genom att vara en stark aktör i det svenska civilsamhället vill IM påverka samhällets utveckling och ta fram modeller för hur det kan ske, i samarbete med andra organisationer och inom nätverk. De som är engagerade i IMs arbete – som medlemmar, deltagare och/eller volontärer – deltar i utformningen av arbetet och är i många fall de som både initierar och driver verksamheter.

IMs internationella stöd till civilsamhällets organisationer, och den verksamhet vi själva bedriver i Sverige, ska utformas lokalt, utifrån rådande förutsättningar, för att stärka samhälleliga funktioner och undvika att skapa parallella system. Utgångspunkten är att organiseringen ska stärka människors makt att forma sina egna liv och utkräva sina rättigheter.

Läs mer om IMs arbete med demokrati runt om i världen här.

Stå upp för demokratin du med!

Som IM-medlem har du en unik möjlighet att påverka IMs arbete och engagera dig för en medmänskligare värld. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att påverka utvecklingen i samhället.

Anmäl dig till IMs nyhetsbrev