Hjälp oss att försvara demokratin!

Demokratin i världen mår inte bra. Den backade för sextonde året i rad år 2021. De auktoritära krafterna inom politiken flyttar fram sina positioner i land efter land. Och nu står även Sverige med en regering som pratar om hårdare tag, tummar på rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. IM bildades 1938 av Britta Holmström. Som en motståndsrörelse som svarade på dåtidens framfart av antidemokratiska krafter. År 2022 är IM fortfarande en organisation som står upp när frihet och jämlikhet hotas, för att demokrati och mänskliga rättigheter är avgörande i kampen mot fattigdom och diskriminering. Vi vill värna den och utveckla demokratin. Vi vill vara en stark aktör i det svenska civilsamhället och stärka kampen mot fattigdom och diskriminering. Därför kräver vi …

… att demokratins fundament stärks i Grundlagen.

Endast 14 % av världens befolkning bor i vad som anses var liberala demokratier. Sverige är fortfarande ett av dessa länder, men odemokratiska krafter vinner makt i vårt närområde. För att förhindra att Sverige går i liknande riktning behöver vi garantera att rättssäkerheten upprätthålls i Sverige. Vi måste göra det svårare att ändra den svenska grundlagen. Mediernas politiska oberoende måste förbli intakt och garantera ett starkt presstöd som inte är beroende på vad enskilda beslutsfattare har för uppfattning om dem. Detsamma gäller kulturen, föreningslivet och civilsamhället som måste förbli fria och öppna.

… att diskrimineringslagen utvecklas.

I Sverige har det höjts röster för att avskaffa diskrimineringslagen. Detta skulle underminera utsatta gruppers rättigheter och istället borde fokus ligga på att utveckla diskrimineringslagen till att bli mer omfattande. Mer stöd behövs till dem som utsätts för hatbrott. Uppviglande retorik från beslutsfattare måste upphöra omedelbart.

Frihet från diskriminering måste finnas både i skolan och i arbetslivet. Därför måste vi säkerställa utvecklingen av diskrimineringsarbetet i skolans läroplaner och skapa incitament för företag att utbilda sig i jämlikhetsdata och bli mer inkluderande arbetsgivare.

Beslutsfattare måste ta ansvar för sin retorik och inte demonisera grupper i samhället. Ingen ska normalisera rättsvidriga förslag som riktas mot en viss folkgrupp eller försummade områden i samhället.

… att mer ansvar tas i politiskt försummade områden.

Låt människorna som drabbas av besluten vara med när lösningarna ska diskuteras. Vi kan inte ha ett samhälle där specifika områden och folkgrupper pekas ut som nödställda utan att människorna själva får komma till tals och beskriva vad det egentliga problemen är. Här behöver civilsamhället sluta upp och stötta dem vars röster inte får höras. Civilsamhället behöver bli en partner i kampen mot utanförskapet och inte ses på som en serviceleverantör till att fixa problem som politiken har skapat.

Vi vet att en annan väg är möjlig. En väg präglad av medmänsklighet, respekt och förståelse. Om du, precis som vi, tror på de krav vi ställer och arbetar för – bli då medlem i IM och stärk vår röst i samhällsdebatten.

IMs demokratiarbete

För oss är demokratin något som måste vårdas och skyddas. En demokrati är någonting som går att rösta bort, men inte rösta tillbaka. Därför är det viktigt att alla angrepp mot demokratins grundläggande fri- och rättigheter motarbetas. Vill du veta mer hur IM som organisation arbetar med dessa frågor? Kanske är du nyfiken hur just du kan vara med och bidra till detta arbete?

Utbildning

I denna e-utbildning på en halvtimma går vi igenom hur demokratin är hotad idag och vad vi gör för att försvara den.

Bli medlem

Ett medlemskap i IM kostar 100 kronor per kalenderår. Vi vill gärna se dig som medlem!

Här finns vi

Vill du ta ditt engagemang ett steg längre och inte bara vara medlem? IM har lokalföreningar ända ifrån Malmö upp till Umeå. Våra engagerade medlemmar bedriver verksamhet i form av språkfikor, läxhjälp och kvinnogrupper.

Hitta den lokalförening som ligger närmast dig och var med och bygg ett starkt civilsamhälle!

Anmäl dig till IMs nyhetsbrev