Från vapen till framtidstro

16 nov, 2020 | Okategoriserat
Humanium Metal är IMs initiativ för en fredligare värld som lanserades 2016. Grundtanken är enkel: ett vapen är potentiellt livsfarligt ända tills det blir förstört.

För att minska vapenvåldet och bygga fredliga och hållbara samhällen smälter vi därför ner och förstör vapen. Vi stöttar människor som överlevt vapenvåld. Och vi påverkar beslutsfattare att göra något åt våldet. Det här kräver samarbete, med företag och organisationer, regeringar och myndigheter, och med enskilda personer – det är här ditt stöd kommer in!

Så här går det till:

STEG 1 Beslagtagna illegala vapen doneras till oss av regeringar och lokala myndigheter. Vi köper inga vapen. Vi får dem utan kostnad för att förstöra och smälta ner dem. Den metall som kommer från nedsmältningen renas, förädlas och kvalitetstestats – och certifieras sedan som Humanium Metal. Vapnen är nu förstörda och i våra händer har vi världens kanske mest värdefulla metall, eftersom väpnat våld årligen kostar samhällen världen över enorma summor.

STEG 2 Humanium Metal är ett attraktivt material. Många vill göra fredliga produkter av det som tidigare använts till att döda, och vara med i kampen för en fredligare värld. IM kontaktas ofta av företag som vill tillverka hela eller delar av produkter i metallen. Vi ställer höga krav för att de ska få köpa metallen av oss. När de fått tillgång till den skapar de nyttoföremål som till exempel klockor, armband och pennor av den och säljer dessa på sina marknader.

STEG 3 De intäkter som Humanium Metal genererar går tillbaka till IMs verksamhet och används för att stötta människor och samhällen som är hårt drabbade av vapenvåld. Tillsammans med lokala partnerorganisationer hjälper vi överlevare med rehabilitering och sociala insatser, och stöttar ungdomar i att ta tillbaka sina samhällen som våldsfria zoner. Samtidigt bedriver vi ett globalt påverkansarbete för att beslutsfattare världen över ska agera mot vapenvåldet.

Det här kan du göra

Genom att köpa ett gåvokort eller en produkt i Humanium Metal i vår gåvoshop blir du en del i denna kedja av positiv förändring. När du köper ett gåvokort för 300 kronor bidrar du direkt till att smälta ner ett vapen. Köper du ett armband som är tillverkat av återvunnen vapenmetall är du inte bara med och ser till att vapen försvinner från gatan – du är också med och stöttar människor som blivit offer för vapenvåld. Grundtanken att ett vapen är potentiellt livsfarligt tills det förstörs är enkel, men det krävs att vi hjälps åt för att göra något åt saken. Vi vill förstöra fler vapen och ge framtidstro till många fler människor som drabbats av vapenvåld. Var med du också!

fran-vapen-till-framtidstro

Relaterat