Människor vid gränsövergången Tudora mellan Ukraina och Moldavien. Foto: WCPS

Desperat situation för funktionshindrade på flykt

8 mar, 2022 | Mobilisering, Mobilisering
Hur tar du dig ner för en trappa till ett skyddsrum om du är rullstolsburen? Hur hör du när flyglarmet går om du har en hörselnedsättning? Hur klarar du en 12 timmar lång vandring i snö och blåst om du går på kryckor? Hur får du tag på livsviktig medicin och hjälpmedel när infrastrukturen är sönderbombad?

I krig och på flykt hamnar personer med funktionsnedsättningar i skuggan av de humanitära insatserna. De står inför risk att bli övergivna, utsattas för våld, att dö eller att inte få tillgång till säkerhet och information. Det är precis så situationen ser ut i Ukraina just nu.

Enligt European Disability Forum, EDF, finns det 2,7 miljoner personer med funktionsnedsättning registrerade i Ukraina. I den rådande krigssituationen är det svårt för dem att få skydd, information och förnödenheter och situationen håller snabbt på att bli desperat.

EDF:s kontakter i landet berättar bland annat om personer med funktionsnedsättning som bor på institutioner i landet som riskerar att bli övergivna och bortglömda när människor tvingas fly. Otillgängliga skyddsrum tvingar personer med funktionsnedsättning att stanna hemma, utan möjlighet att sätta sig i säkerhet. Personer med hörselskador har svårt att ladda batterier till hörapparater och cochleaimplantat och det blir svårt eller omöjligt att höra larm och uppfatta varningar eller anvisningar. Människor med psykiska funktionsnedsättningar som kräver rutiner riskerar att drabbas av svår ångest.

Erbjuder gratis transport från gränsen

För dem som flyr är hindren också stora. Anhöriga får bära människor som inte kan ta sig fram själva. Att utföra behov som i vanliga fall kräver assistans blir nästintill omöjliga på flykt. Och i trängseln och larmet vid gränsstationer blir det oerhört svårt för människor med hörselnedsättningar att höra anvisningar som ropas ut.

Sedan kriget bröt ut har över en kvarts miljon människor på flykt tagit sig över gränsen från Ukraina till Moldavien. Många av dem är människor med funktionsnedsättningar. IM samarbetar med ett flertal organisationer i landet som i vanliga fall arbetar för rättigheter för människor med funktionsnedsättningar och att tillgängliggöra samhället. I det nuvarande läget har all verksamhet ställts om för att hantera krissituationen och hjälpa människor med funktionsnedsättningar att sätta sig i säkerhet.

– Våra partners WCPS och Motivatie hämtar upp människor med funktionsnedsättning vid gränsstationen vid Tudora, i anpassade fordon som har plats för rullstolar. Även mammor med små barn och äldre personer får åka med. De ser sedan till att de får tillfälligt tak över huvudet, en säng, mat, hygienartiklar och medicin, berättar Silvia Apostol, IM:s regionchef i Östeuropa.

Det finns även psykologer på plats som hjälper människor att hantera trauma och stress.

Ett av de största problemen är att hitta husrum för människor med funktionsnedsättningar och även för äldre som har problem med mobiliteten. Just nu finns det bara en byggnad i området som är anpassad för speciella behov.

– Våra partners håller just nu på med att förhandla med myndigheterna för att hitta fler anpassade byggnader som kan öppnas för människorna som flyr, säger Silvia.

Lång väntan vid övergångar

Ett annat problem som våra partners har rapporterat är att människor med funktionsnedsättningar får vänta väldigt länge vid gränsövergångarna.

– Vår partner CDPD tog kontakt med Ombudsmannen i Moldavien som i sin tur tog kontakt med Ombudsmannen i Ukraina, vilket gav resultat. Nu får människor med funktionsnedsättningar ta sig över gränsen utan att stå i långa köer, berättar Silvia.

Volontärer är utmattade

Regeringen och de stora hjälporganisationerna arbetar för fullt med att få de humanitära insatserna att fungera fullt ut, men det tar tid. Just nu är det vanliga människor och organisationer i civilsamhället, som IM:s partners, som drar det största lasset. Det krävs mycket logistik och arbete, ofta mitt i natten, när en person med funktionsnedsättning anländer till gränsen.

– Volontärer, värdfamiljer och våra partners är rejält utmattade och de vet att de måste ta en paus ibland för att värna om sin egen hälsa och välbefinnande i den ansträngda situationen. Men det är svårt att göra det när det hela tiden kommer nya människor som flyr undan kriget, säger Silvia.


Vill du stötta IM:s arbete i Ukraina och Moldavien? Swisha din gåva här: https://bit.ly/IMUkraina

Tack!

Relaterat