När människor organiserar sig kan de påverka både sin egen situation och samhället, skriver IM:s generalsekreterare.

Civilsamhället och biståndsmodellen är under attack

13 mar, 2024 | Demokrati
Civilsamhället, det är du och jag. Och vi är satta under press idag. IM är satt under press. Det senaste som hänt är att regeringen vill att Sida ska ta över hela ansvaret för förmedling av biståndet, att inget ska gå via organisationer som IM. Det riskerar att bli riktigt dåligt för både civilsamhället och för mottagarna av biståndet.

Civilsamhället är organisationer som bygger på människors engagemang, samarbete och avsatta tid. I civilsamhället bygger vi demokrati, gemenskap och skapar både samhällsnytta och olika sorters värden för alla möjliga individer.

Det är där vi möts, diskuterar och växer som människor. Det är en grundpelare i demokratin.

Det är i civilsamhället som små och stora idrottare fostras, som förändringar tar fart och drömmar börjar gro.

Det är också i civilsamhället som de som jobbat hela livet och inte läst vidare – eller som har gjort just det – möts och får chans till utbildning, folkbildning, fortbildning, utveckling.

Organisationer, nätverk, folkrörelser, stiftelser, institut, olika sorters grupper – allt det är civilsamhället. Här arbetar människor och organisationer tillsammans, i demokratiska processer – och gör skillnad.

Allt detta låter väl fantastiskt. Som något att slå vakt om.

Eller finns det de som tycker annorlunda? Som agerar annorlunda – och försöker montera ner civilsamhället?

Ja, i så fall måste vi – det vill säga civilsamhället – höja våra röster och mobilisera oss. Och det bör vi göra nu.

För faktum är att svaren på ovanstående frågor är ja.

Tillit och samarbeten tar tid att bygga upp

Demokrati monteras ner i små steg. Med hjälp av rättsosäkra lagar, genom polarisering, genom hot och hat mot oliktänkande, politiker och journalister. Med minskad frihet och sämre stöd till oberoende medier. Och som det står i V-dems nya rapport: genom att sätta krokben för ett livligt civilsamhälle, till exempel genom att strypa möjligheten till finansiering.

Det är vad som händer just nu.

För även när det gäller biståndet är civilsamhällets organisationer otroligt viktiga. Organisationer som IM har tätt samarbete med organisationer och civilsamhälle i andra länder. Vi stärker arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och minoriteter, och vi bekämpar fattigdom och orättvisor. Tillsammans.

IM med flera vidareförmedlar stöd till civilsamhällesorganisationer i andra delar av världen och det är ett samarbete som bygger på ömsesidig respekt och ömsesidigt lärande.

Förtroende, tillit och samarbetsformer har byggts upp över tid. Och utifrån erfarenhet och kunskap har vi hittat bra organisationer och personer att jobba med – som kan kontexten i sina länder och som vet hur resurserna används bäst och var de gör störst nytta långsiktigt. Detta har också varit en fördel vid humanitära kriser och krig, som i Gaza och Ukraina, där våra partnerorganisationer snabbt kunnat ställa om och stötta där det bäst behövs.

Kännedom och kunskap om kontext är viktig

Ett bistånd styrt från Sida kommer inte att vara lika effektivt och smidigt. En statlig myndighet som Sida riskerar ses som ett hot i auktoritära länder – där vi som organisation kunnat stötta andra som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

En statlig myndighet som Sida kan få svårt att vinna förtroende bland människor som lever i utsatthet och upplever förtryck från just staten.

Mycket annat riskerar också gå förlorat. Om man ska ta ett exempel för att åskådliggöra: det är lite som om Riksidrottsförbundet plötsligt skulle skippa alla led i rörelsen och själva, från Stockholm, ta full kontroll över och förmedla pengar direkt till varje liten klubb och tro sig ha koll på de olika människornas, områdenas och föreningarnas olika förutsättningar och behov.

Sverige har formats av folkrörelser och människors engagemang

Sverige har en lång tradition av folkrörelser, folkbildning, starka civilsamhällen. Det har byggt upp vårt land. Vi har också en tradition av internationell solidaritet och utbyte. Vi vet dessutom att fattigdom i delar av världen är en konsekvens av gårdagens kolonialism och dagens klimatförändringar – där västvärlden var och är den största boven.

Vi ska värna om ett bistånd som är effektivt och fungerar och vi får aldrig glömma vår solidaritet med och vår skyldighet mot medmänniskor på andra platser.

Och så länge inte försämringar möts med tystnad finns det hopp. Vi måste gå samman – arbeta för förändring, se till att inte fler krokben sätts för civilsamhället, och se till att fler av stegen mot sämre demokrati inte tas.

Är du inte medlem i IM: gå med! Är du inte månadsgivare än: bli det! Eller swisha en gåva – då hjälper du oss också att kunna fortsätta vårt viktiga arbete.

Och håll inte tyst. Upplys vänner och grannar och kollegor om det som händer.

På IM har du alltid andra omkring dig som du kan samarbeta med för att diskutera, fundera och agera.

Tillsammans måste vi göra vad vi kan för att utvecklingen ska gå åt rätt håll! Civilsamhället, demokratin – och det välfungerande bistånd vi har idag – är värt att försvara!

Relaterat