Internflyktingar anländer med tåget till järnvägsstationen i Ivano-Frankivsk i västra Ukraina. Foto: Maksym Solodjuk/STAN

Det här borde alla politiker kunna enas om

5 maj, 2022 | Debatt
Civilsamhället är en viktig del av den starka motståndskraft som det ukrainska folket visar under Rysslands angrepp. Svenska politiker, oavsett politisk färg, måste driva på för ett ökat stöd till organisationer som stärker demokratin, både i Ukraina och i andra länder där mänskliga rättigheter hotas.

Ukraina har under de senaste årtiondena stärkt sitt civilsamhälle och inte minst sedan 2014 har landet tagit stora kliv i demokratisk riktning. Det är de demokratiska strömningarna och viljan att närma sig väst som ligger till grund för Putins invasion av landet och det blodiga krig som nu pågår.

Vi undertecknande organisationer samarbetar med ukrainska organisationer för att stärka demokratiseringsprocessen i landet.

Nu, när FN befarar att var tredje person i landet kan behöva akut nödhjälp och fler än 10 miljoner ukrainare har tvingats lämna sina hem, fortsätter vi vårt samarbete och vår solidaritet med våra partners när de ställer om för att stödja människor i krisen.

Många människor i Ukraina gör stora insatser i sina lokalsamhällen just nu, i en vardag som ställts på ända. Våra partners jobbar dag och natt tillsammans med volontärer för att bland annat ge människor på flykt tak över huvudet, mat, mediciner och hygienartiklar. Men de fortsätter också sina insatser för att ge våldsutsatta kvinnor stöd, skydda hbtqi-personer från våld och diskriminering, ge barn och ungdomar psykosocialt stöd och värna om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Detta mitt i en humanitär kris.

Tack vare långsiktiga relationer och förankringen i lokalsamhället har våra samarbetspartners snabbt kunnat ställa om och möta den akuta situationen. Det är precis den förankringen som gör att demokratiska organisationer i Ukraina – trots den utbredda fattigdomen – har kunnat bygga upp ett samhälle med större utrymme för mänskliga fri- och rättigheter.

Behoven i Ukraina kommer inte att försvinna när kriget väl är över. Tvärtom. De kommer att öka drastiskt. Då kommer vi och våra partners att stå kvar och bidra till uppbyggnaden av landet igen när stridsvagnarna har lämnat och nyhetskamerorna stängts av. Vårt stöd kommer att behövas mer än någonsin.

Att nu skära i det internationella biståndet eller att urholka det genom att använda pengarna till flyktingmottagning är ett kortsiktigt feltänk. En av utvecklingssamarbetets viktigaste uppgifter är att stärka organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i utsatta länder.

Vi uppmanar Sveriges riksdag och regering att öka biståndet för att stärka civilsamhällen med mångfald, demokratiska värden och stark förankring i lokalsamhällen. Det är en viktig pusselbit i hur Sverige kan bidra till motståndskraft i kriser och konflikter och att bekämpa fattigdom och förtryck, i Ukraina och andra utsatta länder. Det är bra för världen och det är bra för Sverige.

Detta borde vara en fråga som svenska politiker, oavsett politisk hemvist, kan enas om.

——————————–

Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM

Anders Pettersson, exekutiv chef på Civil Right Defenders

Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna