Wesal Abdullah utanför AWOs kontor i Amman 2019. Text och foto: Simon Lundh.

Wesal uppmanar bidragsgivare att tänka långsiktigt

12 jan, 2020 | Okategoriserat
Wesal Abdullah på organisationen Arab Women Organization (AWO) arbetar för att stärka situationen för syriska flyktingar som kommer till Jordanien. I sitt arbete ser hon hur fokus för hjälpbehovet har förändrats från det humanitära till det sociala.

Wesal Abdullah jobbar för IMs partnerorganisation Arab Women Organization – en organisation som arbetar för kvinnors rättigheter i Jordanien. Hon började jobba som fältkoordinator på AWOs servicecentrum för kvinnor i Zarqa, i norra Jordanien, för tre år sedan. Det är ett center som riktar sig till både syriska flyktingar och jordanska kvinnor. När projektet tog slut blev hon tillfrågad att komma till Amman och jobba som projektkoordinator kring politiskt deltagande och idag är hon programkoordinator för Syrian Crisis Response Program.

– Jag är ursprungligen från Palestina, så min familj gjorde hela flyktinggrejen där de fick lämna sitt hem och land och bo i läger i Jordanien och Syrien, berättar hon. Nu vill jag hjälpa till och förbättra livsförhållanden för de nyanlända, så att de inte behöver uppleva samma saker som till exempel min farmor och farfar gjorde.

På de tre åren hon har arbetat på AWO har fokus förändrats från det humanitära till det sociala. Idag handlar det inte om att förse flyktingar med mat, pengar och husrum. Nu handlar det om integration.

– Deras livssituation är ändå ok tack vare all den hjälp internationella organisationer satte in i början av krisen. De har till och med arbetstillstånd för att kunna jobba inom vissa områden. Så behoven är annorlunda nu. De behöver handlingskraft och att vara en del av utvecklandet av host communities* där de flesta fortfarande bor.

Och det är ett arbete som inte bara riktar sig till de nyanlända utan även de jordanska kvinnor som redan bor i och kring dessa samhällen.

– För dem handlar det om att på ett hälsosamt sätt hantera ankomsten av de nyanlända och tillsammans jobba för ett bättre samhälle.

Hon gestikulerar mycket när hon pratar och det märks att hon brinner för sitt jobb. Vi dricker kaffe medan trafiken tutar ute på gatan, och hon förklarar vilka de främsta problemen de har stött på i de två projekt de driver i Irbid och ett annat stort host community, Mafraq. Ett av dem är barnäktenskap. I flyktingläger runtom i Mellanöstern gifter familjer bort sina döttrar i väldigt ung ålder av olika anledningar, dels för att säkra att dottern kan tas om hand, men krasst nog också för att det är en mun mindre att mätta. Det här har effekter även på det jordanska samhället.

– När jordanska familjer ser detta börjar de känna att deras döttrar inte kommer att bli bortgifta om de inte också gör det tidigt. Problemen påverkar alltså båda samhällen. De delar alla plats och är under samma ekonomiska press, jordanier till och med lite mer eftersom många syrier fortfarande får bidrag från olika organisationer. De jobbar också för lägre lön, vilket gör att arbetsgivare föredrar dem.

AWO erbjuder såväl psykosocialt stöd som vårdsamordning för flyktingar. Det finns många människor som behöver hjälp med att lämna allt det de har upplevt bakom sig och börja om, och desto djupare Wesal grävde i de frågor som dök upp, desto mer insåg hon att problemen hon fick berättat för sig också finns i Jordanien. Med skillnad att det inte finns något utrymme för jordanska kvinnor att prata om det.

– Vi får inte lära oss hur vi ska prata om problemen. Det är tabu att gå till polisen och berätta att någon har trakasserat en.

Det fick henne att fundera på hur hon personligen kunde förändra attityden i det jordanska samhället, så att flickor och kvinnor kunde få utrymme att uttrycka sig kring frågor om sexuellt eller könsbaserat våld.

– Hur kan vi skapa ett skyddssystem för dessa kvinnor? Hur kan vi förändra lagen och förespråka ett slut på trakasserierna? För syrierna finns det idag ett system som ger dem säkra utrymmen, men det har inte de jordanska kvinnorna.

Wesal har ändå sett en positiv förändring sedan hon började arbeta med de här frågorna. Med hjälp av fredsbyggande och sociala insatser från många olika organisationer har människor anpassat sig till den rådande situationen, men problemen har inte på något sätt försvunnit. Nu uppmanar hon bidragsgivare att tänka mer långsiktigt.

– Donera inte bara pengar för direkt hjälp, som mat och husrum. Se bidragen som hjälp i de sociala problem som våra bidragstagare stöter på i vardagen. Det är viktigt att stärka både män och kvinnor att lösa problem som påverkar hela samhället, inte bara den syriska gruppen, avslutar hon.


Redaktionens kommentar:
IM stödjer Musawa Network, ett nätverk av över 80 kvinnorättsorganisationer spridda över Jordanien, varav AWO är den största. De fokuserar på kvinnors ekonomiska och politiska inflytande, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden. Musawa Network stärker och stöttar medlemsorganisationerna så att de bättre kan  nå ut och påverka samhället.

Vårt stöd till Musawa Network och därigenom Awo bidrar både till det Globala målet nr 10 – minskad ojämlikhet och det Globala målet nr 5 – jämställdhet.

*Host community är ett flyktingläger eller ett närliggande samhälle som tar emot många flyktingar.