”Vi uppskattar att få känna oss delaktiga i arbetet för en bättre värld”

26 sep, 2019 | Okategoriserat
Företaget Paxxo och IM Individuell Människohjälp är samarbetspartners. Partnerskapet innebär bland annat att Paxxo årligen ger en del av sin vinst till IMs verksamhet. Henrik Peters, VD på Paxxo, svarade på några frågor kring samarbetet och betydelsen av att engagera sig.

Varför engagerar ni er i globalt utvecklingssamarbete?
Vår grundläggande uppfattning är att om du själv vill ha det bra, så bygger det på att andra runtomkring dig också har det bra – det är viktigt att samhället och världen fungerar globalt för att även det lokala ska fungera. Paxxo grundades 1980, och i början av 90-talet när lönsamheten blev bättre kände vi att det fanns lite pengar att dela med oss av. Där och då föddes vårt engagemang och sedan dess har den ledande idén varit att stötta de människor som har det absolut svårast. Varje år går sedan dess 1 procent av vår vinst till organisationer som på olika sätt arbetar för en bättre värld. I takt med att företaget växer så skapas en naturlig ökning och 2018 omsatte företaget över 100 miljoner kronor. På så sätt ger vi mer och mer för varje år.

Varför valde ni att samarbeta med IM?
Vi har ett långsiktigt förhållningssätt i hela vår verksamhet. Långsiktigheten är viktig för oss även när det kommer till vårt engagemang och därför väljer vi samarbetspartners som vi vet arbetar långsiktigt och som kommer stå sig i det långa loppet. Eftersom IM uppfyller dessa krav och IMs frågor är viktiga för oss, kändes det som ett naturligt val.

Ytterligare en anledning till att vi inledde samarbetet är att en av våra tidigare medarbetare hade jobbat på IM. Denna medarbetare hade sett IM från insidan, vilket gav oss konkreta bevis på att IM gör skillnad i världen och att pengarna kommer rätt personer tillhanda. Det gav såklart en enorm trygghet.

Har ni fler engagemang?
Vi har genom åren engagerat oss via flera organisationer. Det är många som under årens lopp har frågat efter vårt stöd och vi har fått tacka nej till många, men vi ser årligen över vilka organisationer och föreningar som vår vinst går till. IM och Läkare Utan Gränser är de två organisationer som vi har hållit fast vid längst av alla, vilket bland annat beror på att båda organisationernas grundprinciper överensstämmer med vad vi tror på.

Vad tycker era medarbetare om ert engagemang?
Vi är ett familjeägt företag som inte bara drivs av att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan även av utvecklingsfrågor och av att bidra till en hållbarare värld. Det är tydligt att våra medarbetare märker och tilltalas av detta. Att känna att man arbetar på en arbetsplats med bra etik och moral är värdefullt och skapar en trevlig atmosfär.

Hur har ni upplevt samarbetet med IM?
IM är oerhört bra på återkoppling jämfört med andra hjälporganisationer. De följer upp, lägger ner tid på oss och det finns en etablerad dialog mellan oss. Det är ett ömsesidigt samarbete och vi ställer gärna upp och engagerar oss extra när vi blir tillfrågade. Vi uppskattar att få känna oss delaktiga i arbetet för en bättre värld.

Vad hoppas ni att samarbetet ska generera i framtiden?
Vi hoppas få fortsatt bra återkoppling från IM om hur deras arbete fortlöper. Det känns tryggt att veta att vårt stöd gör skillnad ute i världen, och det känns fint att pengarna går till olika frågor såsom kampen mot barnäktenskap och väpnat våld. Vi tycker det är viktigt för en organisation att kunna anpassa sig till de stundande världsproblemen, och det är något som IM gör riktigt bra.


Redaktionens kommentar:
Paxxo är ett svenskt familjeägt företag inom förpackningsindustrin och en av IMs företagspartners. Som företagspartner till IM bidrar du till arbetet för en medmänsklig värld fri från fattigdom och utanförskap. Här kan du läsa mer om våra företagssamarbeten.