Martin Nihlgård.

Vi står med kvinnorna i Iran

28 sep, 2022 | Kommentar
I Iran fortsätter protesterna mot den auktoritära kvinnoförtryckande regimen.

Det som inleddes med att en kurdisk-iransk kvinna, 22-åriga Mahsa Jina Amini, greps av sedlighetspolisen för att hon inte bar sin slöja korrekt har nu lett till stora protester runt om i landet. Protester som av säkerhetsstyrkorna har bemötts med gripanden, tårgas och till och med avlossade skott med avsikt att döda. Minst 50 personer har dödats i protesterna.

IM står upp för alla kvinnors rätt att bära vilken klädsel de vill. IM står alltid upp mot auktoritära regimer. Vi kräver att den iranska regimen utreder Masha Jina Aminis död och genast slutar bemöta protester med våld.

Vi vill också se tydligare fördömanden från den svenska regeringen. Hur Sverige agerar spelar roll, inte minst som föredöme för andra. Och regeringens feministiska utrikespolitik måste få ett tydligt avtryck i agerandet, varje dag.