Martin Nihlgård, generalsekreterare IM.

Vi måste stå upp för aborträtten!

11 maj, 2022 | Kommentar
Återigen har en kvinna dömts till ett långt fängelsestraff – 30 år! – efter att ha drabbats av missfall och anklagats för abort och mord. Detta skedde i måndags i El Salvador, landet med en av världens hårdaste abortlagar.

Under en tid har hoppet väckts att El Salvador börjat bli försiktigare i sitt utövande av lagarna. Dels på grund av att det var flera år sedan en dom av det här slaget senast fälldes, och flera av ”The Seventeen”, en grupp kvinnor som dömts till tioåriga fängelsestraff för ”mord” efter missfall, har frigivits under det senaste året. Dels på grund av en abortdom mot El Salvador i den Interamerikanska domstolen.

Men vindarna verkar dessvärre ha vänt.

Med diskussionen i USA, där det läckt ut uppgifter om att Högsta domstolen vill riva upp rätten till abort (enligt Roe vs Wade från 1973), vädrar nu abortmotståndare globalt ny morgonluft.

Även i Europa utmanas aborträtten alltmer, exempelvis i Polen. Och i Sverige höjs ibland röster som vill göra det svårare för kvinnor att göra abort. Det är nu dags att utreda om rätten till abort kan skrivas in i den svenska grundlagen, så att den inte med ett enda beslut kan upphävas i riksdagen.

För IM som feministisk organisation är aborträtten en fråga som vi aldrig kommer att släppa. Vi arbetar för jämställdhet och stärker kvinnor och kvinnors rättigheter världen över. I El Salvador arbetar vi sedan många år tillsammans med partnerorganisationer för att både stötta de kvinnor som drabbats av de hårda abortlagarna och för att förändra lagarna.

Det gäller att vi i vår omvärld och även i Sverige en gång för alla gör det tydligt: Kvinnors rätt att besluta om sina egna kroppar går inte att kompromissa med!