Martin Nihlgård.

Vi kan mycket bättre än så här

21 nov, 2022 | Kommentar

Klimattoppmötet COP27 är nu avslutat, efter utdragna förhandlingar. Vi kan efteråt fira en framgång. Mötet enades till slut om att inrätta en fond för förluster och skador. Det är något den fattigare delen av världen drivit på för i många år: Att de som bidragit mest till klimatförändringarna också betalar mest och de som bidragit minst, men drabbas värst, får stöd.

Det handlar om klimaträttvisa och det borde vara ganska självklart när man tänker efter. Mycket mer än att det ska inrättas en fond blev tyvärr inte bestämt. Inte hur mycket pengar som ska betalas in, vilka som ska kunna få stöd eller när det ska vara igång.

I övrigt blev det mest skit. Den stora besvikelsen handlar om att man inte lyckades komma överens om att minska utsläppen av fossila bränslen, huvudorsaken bakom global uppvärmning. Målet om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grad kvarstår, men utan sänkta utsläpp kommer vi snarare landa på 2,5 grader. Det vet vi redan nu.  

Sverige pratade om att minska utsläppen på mötet, men det saknar totalt trovärdighet när vi i Sverige samtidigt ökar våra egna utsläpp. Sverige pekades ut som ett av de länder som motarbetade inrättandet av en fond för förluster och skador. Sverige får stå i skamvrån efter det här mötet, men vi har fortfarande en chans att göra förändringar som verkligen spelar roll.  

Några viktiga medskick till COP28: 

  • När nu mötet ska vara i oljelandet och diktaturen Dubai behöver övriga länder ställa krav på att yttrandefrihet råder och att demonstrationer får hållas under mötet. Vi vill inte ha det som i Egypten att oljelobbyn är överrepresenterade och klimataktivisterna bortkörda eller fängslade, men risken är tyvärr överhängande. 
  • Sveriges regering måste ha en mycket mer offensiv linje. Vi måste visa upp konkreta sänkningar av våra egna utsläpp och då också kunna kräva mer av andra. Låt oss inte upprepa årets pinsamma insats.   
  • Förhandlingarna måste landa i konkreta nedskärningar av utsläpp, annars fixar vi inte vår generations viktigaste uppgift, våra barns framtid. 
  • Vi måste få till klimaträttvisa på riktigt. Då behövs pengar till fonden att söka för de värst drabbade fattigaste länderna. De pengarna måste komma från den rika delen av världen, vi som skaffat vår rikedom genom stora historiska utsläpp, kolonialism och exploatering.