Shova Chaudhary såldes som barnslav, kamalari, till en markägare som tioåring men blev räddad efter några år, bland annat tack vare IM:s partner Swan i Nepal. Foto: Malin Kihlström/IM

Vi kan göra skillnad för fler – om regeringen återför biståndsmiljard

28 mar, 2023 | Kommentar
I april har regeringen en andra chans att leva upp till löftet om ökat stöd till civilsamhället. De 1,2 miljarder kronor som blir över efter asylkostnaderna bör gå tillbaka in i biståndsbudgeten. Det skriver Martin Nihlgård i ett brev till biståndsminister Johan Forssell.

Bäste Johan Forssell,

Organisationer i det civila samhället är bland de viktigaste verktyg som människor har för att förbättra sin situation och sitt samhälle.

Ett exempel bland många är IM:s arbete i El Salvador där vår partnerorganisation Colectiva Feminista drivit på för att försöka förändra de extrema abortlagarna, samtidigt som den stöttat unga kvinnor som drabbats av lagarna. Ett aktuellt fall, Case Beatriz, har vår partner nyligen lyckats få Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter att ta upp. Domslutet kan komma att ändra abortlagarna i hela regionen.

Ett annat exempel som belyser civilsamhällets viktiga roll är arbetet våra partners gör för att bekämpa barnäktenskap, bland annat i Zambia och Malawi.

Och i Nepal har vår partnerorganisation Swan lyckats stoppa barnslaverisystemet kamalari. Tidigare tvingades fattiga familjer låta sina minderåriga döttrar slita hos rika markägare, för att familjerna skulle kunna få arrendera en jordplätt eller kunna betala av skulder.

Vi vet att ett aktivt, demokratiskt civilsamhälle gör det möjligt för människor att gå samman och hantera gemensamma problem liksom att ha en starkare röst i samhället. I länder med utbredd fattigdom och förtryck är ett starkt civilsamhälle helt avgörande för människors möjlighet till bättre liv.

Därför var det med glädje som vi noterade regeringens löfte att öka andelen stöd till civilsamhället i biståndet, men med besvikelse som vi inte såg någon satsning på detta i budgeten.

Nu finns en ny chans, med de 1,2 miljarder som finns kvar att fördela till biståndsverksamhet i vårändringsbudgeten. Plattformen Concord Sverige har analyserat februariprognoserna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, och konstaterat att denna summa av budgeterade asylavräkningar inte kommer att nyttjas av dem. Därför finns redan minst 1,2 miljarder att fördela till biståndsverksamhet i vårbudgeten.

Det är bra att detta gör en ökning av biståndsverksamheten möjlig. Det uppväger inte hela den minskning av biståndet som regeringen tidigare gjort, men det ger en ny möjlighet att leva upp till åtagandena i den politik som regeringen lagt fast.

Varje krona för mänsklig säkerhet, mänskliga rättigheter, mänsklig utveckling och mänsklighetens framtid på en levande planet är viktig och kan via lokalt förankrade krafter i civilsamhället göra skillnad i människors liv. Det behövs mer än någonsin i den perfekta storm som spridit sig över världen med konflikter, ekonomiska kriser och ökad ojämlikhet, hungerkris, miljö- och klimatkris, och backlash för jämställdhet och demokrati.

Här är våra rekommendationer till Dig och regeringen inför fördelningen av de 1,2 miljarderna:

  • Avsätt ytterligare en halv miljard till civilsamhällesanslaget.
    Med ytterligare en halv miljard till detta anslag lever regeringen tydligt upp till löftet om att öka andelen bistånd till civilsamhället. Anslagspost 5 i budgeten är den del av biståndet som uttryckligen syftar till att stärka ett fritt och demokratiskt civilsamhälle i Sveriges samarbetsländer, med kapacitet att bidra till bättre villkor för människor. Dessutom ger mer resurser till detta anslag också mer till flera andra av regeringen prioriterade områden, som jämställdhet, klimat och miljö, hälsa samt stöd till demokratikämpar och människorättsförsvarare.
  • Säkerställ att satsningen på civilsamhället blir en långsiktig inriktning.
    Regeringen har effektivitet, transparens och långsiktighet som ledord i biståndspolitiken. Lägg stödet till civilsamhället via anslagspost 5 på en ny och högre nivå och kommunicera att denna nivå är det nya normala även på sikt, så att ryckighet och onödig byråkrati undviks och avtalsparter inom det svenska biståndet kan fokusera på innehåll och resultat.
  • Ta chansen att leva upp till försummade löften ur regeringens ”Bana för bistånd”.
    Det finns även andra exempel på att minskningar av anslag i biståndsbudgeten slog hårt mot uttalade prioriteringar i regeringens egen politik. Här finns det nu en chans att tillföra resurser till sådana prioriteringar. Vår organisation ser att en satsning på civilsamhället i till exempel El Salvador, Malawi och Nepal är rätt väg att gå för att leva upp till regeringens prioritering av kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

Visst kan vi och våra internationella samarbetsorganisationer förvänta oss att Du och regeringen i vårbudgeten infriar löftet och använder de outnyttjade 1,2 miljarderna till att öka andelen bistånd som går till civilsamhället?

Vänliga hälsningar

Martin Nihlgård

Generalsekreterare

IM, Individuell Människohjälp