IM:s årsmöte 2022 i Lund. Foto: Ola Richardsson/IM

Uttalande från nationellt årsmöte för IM Individuell Människohjälp

8 maj, 2022 | Okategoriserat
Ställ inte utsatta grupper mot varandra!

Självklart ska Sverige ta emot människor som flyr för att överleva. Men att det ska bekostas av internationellt bistånd till de allra fattigaste är osolidariskt, feltänkt – och onödigt.

Den svenska Riksgäldens senaste prognos visar på ett stort överskott i statens budget. Vi har råd! Att inte välja att ta 10 miljarder från överskottet, utan istället dra ner på biståndet, är cyniskt och mycket oroande.

Antalet människor i världen som lever i fattigdom och förtryck ökar. Demokratin minskar i land efter land. Och jämställdheten i världen backar. Internationellt bistånd behövs mer än någonsin!

Svenskt bistånd spelar stor roll för miljontals människor i de fattigaste länderna i världen. Det är familjer som får tillgång till rent vatten, barn som får lov att gå i skolan, kvinnor som får skydd från mäns våld, bönder som får sina odlingar att klara klimatkrisen – helt enkelt att överleva dagen.

IM stödjer människor i 15 länder i världen, i fyra världsdelar. Vi är med och kämpar mot barnäktenskap i Malawi, för hbtqi-rättigheter i Centralamerika och för kvinnogrupper som försöker få mat på bordet i Nepal. Vi är med våra partnerorganisationer som kämpar i krigets Ukraina och i det lilla grannlandet Moldavien, Europas fattigaste land, som har tagit emot hundratusentals flyktingar.

Kriget i Ukraina innebär inte bara att fler kommer till Sverige, det innebär också att hungern ökar i världen. Och bristen på mat riskerar att öka antalet konflikter i världen.

Kriget i Ukraina drabbar alla. Att då skära i det internationella biståndet är ett kortsiktigt feltänk som med stor sannolikhet kommer att få negativ påverkan på både fattigdomsbekämpning och demokratisk utveckling på många håll i världen.

Sveriges regering måste stå upp för den internationella solidariteten. Det är en moralisk skyldighet!

 

Lund, 8 maj 2022