Tufft jobb för nya ministern

5 feb, 2021 | Kommentar
Det är ett utmärkt val att välja Per Olsson Fridh till ny minister för internationellt utvecklingssamarbete. Men det är ett tufft jobb han står inför. Utmaningarna i världen är gigantiska, och Sveriges roll i det globala arbetet är viktigt för miljontals människor. Det skriver IMs generalsekreterare Martin Nihlgård i en kommentar till utnämningen.

Tre globala kriser måste stå allra högst på agendan, och gemensamt för dem är att moral och egenintresse faktiskt går hand i hand.

  • Coronapandemin, som är global och där tillgången på vaccin måste bli mycket mer jämlik. Det är i första hand en medmänsklig fråga, men också en praktisk: om vi låter nationalismen och egoismen regera förlänger vi pandemin och dess konsekvenser även för oss själva. Ekonomin i världen hänger idag ihop i så stor utsträckning att vi inte klarar oss själva.
  • Klimatkrisen, som drabbar människor i utvecklingsländer allra hårdast. Det är i dessa länder som allt mer dramatiska väderbetingelser innebär katastrofer, det är här som både torka och översvämningar spolar bort möjligheterna att få mat på bordet och driver människor på flykt. Här kan Sverige få med sig övriga höginkomstländer på att bidra till både minskade utsläpp och anpassning till klimatkrisens effekter.
  • Den tredje krisen där Per Olsson Fridh har en viktig uppgift är Demokratikrisen. Under de senaste 15 åren har demokratin i världen gått bakåt, år för år. Yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter minskar på alltför många håll. Vi ser det i bland annat Zimbabwe, Vietnam och Bangladesh. Vi ser det nära oss, i Europa. Och det finns oroande tendenser till det i Sverige. En förutsättning för att demokratin ska få växa är ett fungerande civilsamhälle, att människor har rätt att engagera sig och organisera sig. Här kan ett ökat stöd till demokratiska civilsamhällesorganisationer vara det som vänder utvecklingen. För antidemokratiska tendenser sprider sig lätt som ett virus, det har vi sett många exempel på.

Det svenska biståndet kan inte göra allt, trots att det kanske är världens bästa bistånd. Men det är ofta en viktig pusselbit i en positiv utveckling.

Sverige kan inte göra allt. Men som en föregångare för andra länder betyder våra insatser ännu mycket mer än vad vi åstadkommer på egen hand.

Världen mår inte bra. Den behöver mer internationellt utvecklingssamarbete, inte mindre. Och där har du, Per Olsson Fridh, en viktig debatt att ta. Med företrädare för bakåtsträvande nationalism, både i Sverige och i andra länder.

Det är både moraliskt viktigt – och i vårt eget intresse.