Tre år av Kvinnokraft

21 okt, 2021 | Okategoriserat
För tre år sedan startade IM projektet Kvinnokraft i samarbete med IKANO. I projektet stärks marginaliserade kvinnor för att de ska kunna ta plats i samhället och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Projektet har stött på olika utmaningar som att nå ut till deltagarna med projektet och, såklart, corona-pandemin, men samarbete och en hel del av just kvinnokraft har banat vägen för att fler kvinnor ska ta makten över sina liv.

I oktober 2018 ägde de första träffarna rum i Herrgården i Rosengård, Malmö. Herrgården är ett område som präglas av stora sociala utmaningar. För att nämna något så hade boende i Herrgården i genomsnitt 50 % mindre i disponibel inkomst än genomsnittet i resten av kommunen. Platsen var med andra ord i stort behov av insatser för att vända utvecklingen och särskilt för kvinnorna då de i stor utsträckning saknade sysselsättning i form av arbete eller studier.

Behovet av lokal var en av de första frågorna som behövde lösas. För att inte tappa förankringen till området var det viktigt att mötesplatsen för de framtida träffarna skulle vara lättillgänglig. Till sist löste det sig så att Kvinnokraft fick tillgång till lokalen Varda som var ändamålsenlig.

Genom affischering i Herrgården och på allmänna platser i närheten började besökarna komma. Inledningsvis låg fokus på att identifiera deltagarnas behov och informera om projektet. När alla inblandade började känna sig varma i kläderna kunde träffarna bli mer strukturerade med studiebesök, gästföreläsningar och utbildningar i hur kvinnorna kunde forma sin framtid genom att söka antingen jobb eller utbildningar.

På vägens gång har samarbetet med flera partners till IM varit till stor hjälp. Genom IKANO, som finansierat projektet, kom det även in volontärer som hjälpte till vid de tidiga rekryteringstillfällena och i ett senare skede även en del medarbetare som ställde upp som språkvänner till några av deltagarna. Go Monday, en tjänst för att coacha människor i sitt yrkesliv, erbjöd deltagarna att få professionell hjälp med att stärka sina CV:n och projektet Yalla Lots har stöttat de kvinnor som vill starta eget med hjälp av att ta fram en vision för affärsverksamheten.

Ett samarbete som också kommit till under projektets gång är det mellan IM och Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad som initierades våren 2021. De som var inskrivna på Arbetsmarknadsavdelningen kunde skriva in sitt deltagande i Kvinnokraft som en aktivitet i sitt jobbsökande, något som arbetsmarknadssekreteraren Eduarda Zegarra Tambo vittnar om har hjälpt till att stärka deltagarnas självförtroende.

– 26 kvinnor fick erbjudandet att delta i Kvinnokraft under våren 2021. De har uppskattat insatsen och att det skett på deras villkor med hänsyn till att språket ibland varit ett hinder. Samarbetet med IM har varit bra då vi delar synen på vilka hindren och de bästa tillvägagångssätten för deltagarna var, säger Eduarda.

När projektet nu avslutas efter tre år är det ett positivt resultat som läggs till handlingarna. Totalt har 73 kvinnor deltagit i projektet, varav 25 stycken har gått vidare till utbildning eller jobb. En av de deltagare som varit med under projektet är Altaf.

Altaf kom till Sverige för 18 år sedan och kom i kontakt med Kvinnokraft genom arbetsmarknadsavdelningen våren 2021. Precis som mycket annat i världen fick Kvinnokraft ställa om till en mer digital upplaga under pandemin, men Altaf deltog kontinuerligt på träffarna via Zoom.

– Det kändes enkelt även om det var digitalt. Kvinnokraft hjälpte mig att hitta nya vägar och tillvägagångssätt för att ta mig vidare i samhället. Förut var det svårare att hitta vägar, nu vet jag att jag kan, säger Altaf.

Ebba Carlson, som arbetat som projektledare under projektets sista verksamhetsår, menar på att många behöver förstå vilka kompetenser de besitter även om de inte har fått dem genom ett arbete tidigare.

– Vissa deltagare har tagit ett stort ansvar hemma med exempelvis matlagning, barnpassning eller organiserat stora släktkalas. De är alla tre kompetenser som går att applicera på ett flertal olika jobb, säger Ebba.

Altaf berättar att hon alltid trott på sin förmåga och haft ett starkt självförtroende, men att få höra att alla tidigare erfarenheter faktiskt räknas har gjort henne mer medveten. Det har stärkt Altaf och hon har satt sina mål för vad hon vill göra i framtiden.

– Jag vill arbeta med barn i framtiden gärna som lärare, säger Altaf.

Ebba och Altaf

IM träffade Ebba och Altaf i ett soligt Pildammsparken precis innan sommaren och precis innan denna artikel blev klar, nåddes vi av nyheten att Altaf har fått ett jobb nu.

Så vad gör man med erfarenheten som tre år av Kvinnokraft har bidragit till? Som final har det nu lanserats en metodhandbok för hur man som ideell organisation eller förening kan arbeta med kvinnogrupper under en liknande form som Kvinnokraft.

– Vi vill att metodboken ska bli något som man kan plocka upp om man är intresserad av att jobba med frågor kring kvinnors rättigheter. Även om IM inte kommer att göra det under samma former framöver så vill vi dela med oss av vad vi lärt oss och inspirera fler att arbeta framgångsrikt med dessa frågor, säger Ebba.

Metodboken finns att läsa här.

tre-ar-av-kvinnokraft