Toaletter för alla gör skolan tryggare

19 nov, 2015 | Okategoriserat
Alla ska känna sig välkomna och trygga i skolan. Då måste också toaletterna fungera för alla elever.

Mål 6 på Agenda 2030 handlar om rent vatten och sanitet. Enligt World Toilet Organization lever var tredje människa på jorden utan tillgång till rent vatten eller en toalett. Det drabbar framförallt vår hälsa, med svåra sjukdomar som följd, men försvårar också livet för särskilt utsatta grupper som barn med funktionsnedsättning. Idag den 19 november uppmärksammar vi Internationella toalettdagen.

På många skolor i Moldavien är toaletterna omöjliga eller svåra att använda för elever med funktionsnedsättning. I mer än hälften av landets skolor är det svårt att överhuvudtaget komma in på toaletten, och bara ett fåtal har en toalett som är lätt att använda. Det skapar en otrygg miljö för eleverna, det blir svårt att känna sig välkommen på en skola och fokusera på utbildningen.

Detta är naturligtvis ett hinder för en inkluderande utbildning. IMs samarbetspartners i Moldavien, bland annat Dorinta, arbetar för att renovera toaletterna på skolor och förskolor ute i byarna så att de blir tillgängliga för alla. Hittills har de lyckats renovera 29 toaletter. Det är ett viktigt steg mot att fler barn med funktionsnedsättning ska kunna få utbildning nära deras hem.

Det är en stor utmaning för många moldaviska skolor att skapa en tillgänglig skolmiljö. Under 2011 började Dorinta samarbeta med en skola byn Valcinet i Calarasi. Resultatet blev bland annat att skolan byggde en ramp vid entrén och anpassade toaletterna. Nadiusa Curmei och Eugen Fistican, både med cerebral pares, började samtidigt på skolan och blev varmt mottagna av skolkamrater och lärare. Förra året har de tagit gymnasieexamen. Eugen gillar datorer och ser sin framtid inom IT-området. Nadiusa har blivit en social och utåtriktad tjej och siktar på en karriär inom hantverk.

I Moldavien har IM och våra partnerorganisationer sett till att 300 barn med särskilda behov får tillgång till utbildning i sina samhällen. 68 skolor med totalt 14000 elever på landsbygden har fått stöd att bli mer tillgängliga och inkluderande. 430 lärare har fått kompetensutveckling i att utveckla en undervisning som inkluderar alla.

Tidigare i år berättade vi om hur det saknades rent vatten och toaletter i skolor i Zimbabwe, om hur tonårsflickor därför stannar hemma när de har mens. IM stödde här ett projekt för att bygga upp toaletter och stationer för handtvätt.