Organisationen Dorinta gjorde det möjligt för mig att gå i skolan. Jag fick vänner, lärde mig saker och jag förstod att personer med funktionsnedsättningar inte ska hållas isolerade”, säger Elena Vasilachi, elev, Călărași, Moldavien. Foto: IM

Tio år av livsförändrande arbete i Moldavien

24 okt, 2016 | Okategoriserat
Förra veckan samlade IM i Moldavien sina 16 partnerorganisationer för att fira tioårsjubileum. Under åren har vi samarbetat med civilsamhällesorganisationer från vitt spridda platser i landet, representanter från skolor, lokala myndigheter, statliga departement och internationella organisationer.

– Vi växte upp tillsammans med IM. Nu är vi så glada att se de goda resultaten och hur vi förändrar livet för många barn, säger Ana Zincov, ordförande för ASCHF (Föreningen för stöd till barn med funktionsnedsättningar i Peresecina). ASCHF var IMs första partnerorganisation i Moldavien.

Vi är priviligierade som har så många personer med funktionsnedsättningar som talar för sig själva. De är inte bara här som observatörer utan aktiva och motiverade talare. Deras motto är ”tala inte om oss utan oss”.
Under jubileumsdagen var det stort att Ann Svensén, IMs generalsekreterare, och Birthe Müller, IMs ordförande, närvarade. De inspirerade publiken genom att berätta om IMs historia och visionen hos IM och organisationens medlemmar.

– Vi håller inte med om att ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras är en utopi. Det som behövs är politiskt engagemang, politisk vilja och beslutsamhet. Om vi ser till den internationella deklarationen om de mänskliga rättigheterna, vilken vi alla har antagit, respekt för mänskliga rättigheter är inte något ouppnåeligt. Självfallet är det inte lätt, det behövs pengar, tid däremot i fallet med engagemang kan saker förändras och människor med funktionsnedsättningar skulle till fullo kunna delta i samhällsutvecklingen, säger Ann Svensén.

IM Moldavien arbetar för jämlikhet och inkludering av människor med alla sorters funktionsvariationer. Samtidigt bygger vi ett starkare civilsamhälle inom detta område. Våra främsta arbetsområden är inkluderande utbildning, anställning av personer med funktionsnedsättning, stärkande av civilsamhällesorganisationer och demokratiarbete.

Under tio år har IM förändrat livet för tusentals människor i Moldavien. Här är en lista för resultat gällande de tre senaste åren:

  • 400 barn med funktionsnedsättningar går I skola och förskola i sina lokalsamhällen.
  • 70 skolor har fått förbättrad tillgänglighet och blivit mer inkluderande.
  • 420 personer har blivit stärkta och givits egenkraften att kämpa för sina barns rättigheter.
  • 450 lärare har tränats i att säkra en inkluderande utbildning.
  • 500 personer med funktionsnedsättningar har fått stöd till arbetsorientering och träning.
  • Minst 80 personer med funktionsnedsättningar har fått en ökad inkomst.
  • En nationell tjänst för stödanställningar har skapats och är verksamt.
  • Flera lokala samhällstjänster har utvecklats: rehabilitering; mobila team*; respiro**.
  • 16 civilsamhällesorganisationer har stärkt sina organisatoriska och institutionella kapacitet.

Vårt arbete har haft en avgörande roll i att informera och utveckla de offentlig policy i Moldavien rörande social inkludering av personer med funktionsnedsättningar i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medan det har gjorts goda framsteg är vissa reformer ”pappersprodukter”, som man säger i Moldavien, mer behöver alltså göras för att detta även ska ge verkliga förändringar i människors liv.

* Mobila team gör hembesök, ofta till de som inte kan ta sig till behandlingscentrum. De arbetar också för att hjälpa de som nyligen har fått kontakt med ett center att komma till sitt behandlingscentrum.
**Stöd som inte är permanent, riktat till familjer med familjemedlemmar med intellektuell funktionsnedsättning som ska underlätta vardagen.

Översättning från engelska: Gunnar Rensfeldt