Jerry & Nicole, i Dora, Zimbabwe. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt med tillgång till utbildning och vård. IM försvarar den rätten. Foto: Erik Törner / IM.

Tillsammans gör vi skillnad – för världens barn.

1 okt, 2019 | Mobilisering
IM är en av de 14 organisationer som är en del av kampanjen Världens Barn och Radiohjälpen. Just nu pågår 2019 års insamling och som vanligt är våra volontärer och lokalföreningar djupt engagerade. Du kan också bidra! Med en gåva är du med och bland annat stöttar vårt projekt för utbildning för utsatta barn i Zimbabwe.

I över 20 år har kampanjen Världens Barn och Radiohjälpen jobbat för att förbättra förutsättningarna för barn runt om i världen. För oss på IM är det en självklarhet att vara med i den kampen och därför uppmuntrar vi våra givare, medarbetare, volontärer, medlemmar och företagspartners att delta – antingen genom att ge en gåva, ordna en insamling eller delta i någon av lokalföreningarnas organiserade aktiviteter.

Ge en gåva till Världens BarnPengarna som samlas in under kampanjen går till att stödja långsiktiga utvecklingsprojekt med fokus på barns hälsa, skola och trygghet och varje år förändras livet för hundratusentals barn. Ett av IMs projekt som får pengar från Världens Barn är en satsning som vi gör tillsammans med organisationen Simukai Child Protection Programme i Zimbabwe. I projektet säkras tillgången till utbildning för särskilt utsatta barn på landsbygden utanför Mutare i östra delen av landet. Här är fattiga, föräldralösa och barn med funktionsnedsättning särskilt utsatta och de saknar ofta möjlighet att få den utbildning de har rätt till.

Förutom att ge stöd till barnen och göra dem medvetna om sina rättigheter riktar sig projektet även till de vuxna som finns runt barnen. Simukai anordnar föräldrautbildningar för att motivera föräldrar att skicka barnen till skolan. En viktig insats är att stärka elevråden på skolorna så att barnen själva kan ta aktiv del i beslut som rör dem och till exempel kräva att utbildningen förbättras. Simukai uppvaktar också rektorer, skolmyndigheter och andra beslutsfattare som ansvarar för alla barns rätt till utbildning. Allt med målet att utbildning av god kvalitet – för alla – ska bli verklighet.

Vår kommunikatör Erik Törner besökte projektet i augusti och på Världens Barns hemsida kan du läsa hans reportage därifrån. Där berättar han bland annat om hur viktigt det är att de utsatta barnens behov, deras röster, blir tydliga och hörda, särskilt flickornas.


Redaktionens kommentar:
Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och ett samarbete mellan Sveriges Television, Sveriges Radio P4, Utbildningsradion och svenska civilsamhällsorganisationer. Tillsammans med tiotusentals frivilliga kavlar vi upp ärmarna. För världens barn.

De projekt som genomförs med stöd från Världens Barn bidrar till att uppfylla 16 av de 17 Globala målen, framförallt de som rör minskad fattigdom, hälsa och god utbildning för alla. Här hittar du ett antal filmer som beskriver vad några av de Globala målen handlar om och hur projekt med stöd från Världens barn bidrar till att uppfylla dem.