Llonlanhla Mtethudwa deltar i kvinnoorganisationen SRWA som stöds av FSEJ och kämpar för ett rättvisare samhälle. Foto: Erik Törner

Swaziland: IM ger oss en starkare röst

12 mar, 2020 | Mobilisering
– Vi brukar kalla oss möjliggörare och sammanförare, säger Thabo Masuku. Han är chef för rättviseorganisationen FSEJ, vars demokratiarbete hela tiden motarbetas.

Foundation for Socio-Economic Justice, FSEJ, grundades 2004 i Swaziland och har sedan starten fungerat som en paraplyorganisation för sex organisationer.

– Vi har byggt dessa organisationer från grunden med syftet att skapa sex forum för samtal och gemensam sak, strävan och röst, förklarar Thabo Masuku.

Alla sex organisationer är idag ledande krafter inom sina områden.

– Vi strävar efter att vara en alternativ och självständig röst från civilsamhället. Och vi måste bedriva vårt arbete gemensamt med andra i regionen, för vi delar samma strävan och känner stark solidaritet över gränserna.

Alla organisationer är idag regionalt sammanknutna i nätverk och kampanjer utanför landet. FSEJ stöttar med teknisk assistans, utbildning, finansiering, möjligheter att mötas och samlas och stärkas tillsammans. De har idag åtta anställda.

Nära att tvingas stänga ner
IMs stöd går till ett program för att stärka demokratin och för att skapa större utrymme för organisationer att verka. En svensk civilsamhällesorganisation stöttar alltså en swazisk
civilsamhällesorganisation som i sin tur koordinerar ytterligare sex lokala civilsamhällesorganisationer. Och de i sin tur har ett finmaskigt nätverk av kvinnogrupper, studentföreningar och lokala kooperativ som på olika sätt organiserar och aktiverar gräsrötterna. FSEJs mål är att bekämpa fattigdom – och liksom IM tror de att det sker bäst genom att stärka demokratin och det civila samhället.

– Myndigheterna gillar oss inte, så kan jag väl säga. De vill att bilden av landet ska vara fin, ren, som att vi får verka fritt – som om förtryck inte finns. Men Swazilands kung försöker hindra alla som kämpar för demokrati och utveckling – inklusive FSEJ.

Organisationerna inom FSEJ är dock för väl sammanlänkade och har för bra kontakter för att regimen ska kunna stänga ner dem helt. Det har varit nära flera gånger, men FSEJ har överlevt. Senast genom att Swaziland på grund av sina antidemokratiska tendenser blev uteslutet ur AGOA (African Growth Opportunity Act), ett fördelaktigt amerikanskt handelsinitiativ. Uteslutningen pressade regimen att ändra konstitutionen och civilsamhällesaktörer som FSEJ fick utrymme att fortsätta verka.

Fredlig förändring
– Vi fortsätter att väsnas, för det fungerar. IM ger oss en starkare röst, en röst vi använder för att tala globalt om det som händer nationellt. Och sen utbildar vi gräsrötter runtom i landet om det som händer nationellt – och då skapar vi starkare röster här inifrån också. Regimens beteende får kritik utifrån och inifrån samtidigt. Det är myndigheterna inte vana vid, säger Thabo Masuku och ler lugnt.

I landet förekommer ofta demonstrationer och strejker, men det har aldrig lett till större utbrott av våld, vilket skiljer landet från sina grannar. Mzwandile Masuku, programchef på FSEJ förklarar att det finns en tradition av att inte agera med starka uttryck eller revolter.

– Även när vi är fruktansvärt frustrerade som vi är nu, skapar vi inga rubriker, vi fungerar inte så. Motståndet formuleras på andra vis än genom våld. Förändring uppnås genom ord, fakta, rapporter, möten, engagemang, mobilisering, organisering – ja, genom det som kallas civilsamhället.