Företrädare för svenska människorättsorganisationer utanför utrikesdepartementet, till stöd för Al Haq.

Sverige måste protestera mot terrorstämplingen!

29 nov, 2021 | Kommentar
Idag träffade jag representanter för två av de palestinska människorättsorganisationer som Israels regering beskyller för terrorism. Det är en närmst kafkaartad situation de beskriver.

De två organisationerna Al Haq och Defence for Children International är två internationellt erkända människorättsorganisationer med nära samarbete med FN, EU och internationella civilsamhällesorganisationer. De utreder och rapporterar kring kränkningar av mänskliga rättigheter som begås av både de palestinska myndigheterna och den israeliska regeringen.

Beslutet, som tagits utan någon som helst process där parterna haft möjlighet att försvara sig, leder till stora risker för både organisationerna, deras ideellt engagerade och anställda. De kan när som helst arresteras, deras kontor kan stormas (vilket redan hänt tidigare), deras arbetsmaterial och utrustning beslagtas och deras bankkonton stängas. Representanterna uttrycker till och med oro för sitt eget liv.

FNs höga representant för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, beskriver detta som en attack på försvarare av mänskliga rättigheter, på föreningsfriheten och yttrandefriheten.

Det är svårt att över huvud taget förstå vad organisationerna är anklagade för. Inga konkreta bevis framförs och spekulativa påståenden om kopplingar till andra organisationer som Israel anser vara terrorister kan inte beläggas.

Detta är ett mönster vi ser i flera delar av världen. Auktoritära regimer anklagar civilsamhället för att vara utländska agenter, skapa oro eller som i det här fallet för att vara terrorister. Det handlar oftast bara om att stärka den egna makten och att bli av med obekväma kritiker.

Sveriges regering och EU behöver tydligt protestera mot detta och stå upp för föreningsfriheten och de mänskliga rättigheterna. Det kan göras genom både politiska uttalanden och ekonomiska påtryckningar. De behöver kräva att terroriststämpeln dras tillbaka med omedelbar verkan. I annat fall lär Israels regering se det som ett frikort att fortsätta anklaga andra organisationer och på så vis steg för steg helt avskaffa det civila samhället. Det är ett direkt hot mot IMs partnerorganisationer i Palestina. Det är också en inspiration för andra auktoritära ledare om att det går att komma undan med den typen av anklagelser. Anklagelserna är också indirekt en anklagelse mot dem som stödjer dessa organisationer.