Martin Nihlgård. Foto: Malin Kihlström/IM

Stora utmaningar för demokratin

12 sep, 2022 | Kommentar
Det är dagen efter valet. Nu väntar vi, i spänning eller bävan, på det slutgiltiga resultatet.

IM har en vision om en rättvis och medmänsklig värld. Vi har lärt oss att för att nå dit är en demokrati som garanterar människors fri- och rättigheter en helt central del tillsammans med ett starkt och engagerat föreningsliv. Här ser vi stora utmaningar runt om i världen, nu också tydliga i Sverige med ett auktoritärt parti som vårt näst största.

IM har en stark tilltro till ett fritt och demokratiskt samhälle. Där alla, även de mest utsatta, får en chans i livet. Där ingen behöver leva i fattigdom eller utanförskap. Där grundläggande mänskliga rättigheter säkerställs. Där alla är lika inför lagen och döms som individer, inte delar av kollektiv. Vi tror på samarbete i en global värld, där vi som har mer bidrar mer. Vi tror på ett Sverige som tar på sig ledartröjan i den nödvändiga klimatomställningen. Samtidigt som vi också jobbar för klimaträttvisa, där vi som har mest, och förorenar mest, tar vårt ansvar och bidrar till omställningen i fattigare delar av världen. Vi tror på en jämställd och jämlik värld där kvinnors och hbtqi-personers mänskliga rättigheter garanteras. Där ingen lämnas utanför på grund av funktionsnedsättning. Där hudfärg och religion inte avgör vilken framtid du får. Kort sagt en rättvis och medmänsklig värld.

I denna demokratiska vision är ett starkt medlemsdrivet föreningsliv en avgörande kraft. Välkommen med för att bidra till den visionen som medlem hos IM!