Foto: Stan

Stödet ger människor kraft att kämpa

22 dec, 2022 | Mobilisering
Kriget i Ukraina fortsätter och nu är vintern här med allt vad det innebär. Vi har intervjuat IM:s regionchef i östra Europa, Silvia Apostol, och bett henne berätta om situationen i området.

Silvia Apostol, du är IM:s regionchef i östra Europa. Kan du berätta lite om hur situationen är för IM:s partners i Ukraina och Moldavien idag?

Det är tufft. Kriget inte bara fortsätter, det eskalerar. Våra partners har från krigets första dag i februari arbetat outtröttligt med att hjälpa flyktingar. Men de är trötta nu. Därför är det så oerhört viktigt att vi fortsätter att stötta dem, så att de orkar.

Hur många människor är fortfarande på flykt?

I, och från, Ukraina är det ett konstant flöde av flyktingar från krigszonerna. Man räknar med att ungefär 8 miljoner människor är på flykt inom det egna landet och att ungefär 7,6 miljoner har lämnat landet. I Moldavien finns det runt 80 000 ukrainska flyktingar och de flesta har varit där så lång tid nu att de har börjat hitta jobb, boenden och deras barn har börjat i skolan.

Kan du beskriva hur våra partners arbetar?

Med stöd från IM bedriver de både humanitärt arbete och gör mer långsiktiga insatser. De driver härbärgen och delar ut förnödenheter som mat, hygienartiklar, medicin, sängkläder
och så vidare. De arbetar också med psykosocialt stöd och hjälper flyktingar att hitta arbeten och boende. Flera partners är specialiserade på att stötta människor med funktionedsättningar.

Hur klarar våra partners vintern?

I Ukraina finns det problem med både energi- och vattenförsörjning till följd av bombattacker mot den civila infrastrukturen. Flera av våra partners har installerat generatorer för att säkerställa att de har el. I Moldavien har priset på mat och energi drivits i höjden och situationen är väldigt svår, både för privatpersoner och organisationer. Vi stöttar våra partners med deras administrationskostnader så att de kan fortsätta sin verksamhet – till skillnad från andra stora organisationer som bara ger sina partners stöd till specifika projekt.

Är det något mer du vill säga?

Varje bidrag gör skillnad! Människor som är drabbade av kriget berättar att vetskapen om att någon bryr sig och stöttar dem ger dem styrka att fortsätta att göra motstånd och att kämpa vidare.