T.v. Isha Banerjee. Foto: IM/T.h. Soni Kumal från IMs partner SWAN delar ut nödleveranser. Foto: SWAN

Situationen i Sydasien just nu

26 aug, 2020 | Mobilisering
Indien har miljontals drabbade av corona, och kanske flest antal nya fall per dag i hela världen. Men Indien är å andra sidan ett enormt stort land. Nepal, med mycket lägre siffror, kan på sikt visa sig vara ännu hårdare drabbat men där är problemet att det är svårt att lita på statistik och hantering av myndigheterna. Detta och annat berättar Isha Banerjee, IMs kommunikatör i Sydasien, om.

”En konflikt mellan Indien och Nepal har blommat upp i kölvattnet av coronakrisen. Dels har den att göra med gränsdragning och gamla konflikter, men även för att den hårt kritiserade regeringen i Nepal anklagar Indien för att exportera coronasmittade personer över gränsen. Premiärminister KP Sharma Oli hävdar att 85% av Nepals smittade har kommit från Indien med smittan.

Nepal har officiellt haft låga siffror för smittade och döda, men många tror att de verkliga siffrorna är mycket högre. Indien är ett rikare land trots allt, där har stat och myndigheter mer kontroll och starkare muskler. I Nepal är systemen sämre. De flesta smittade i Nepal tycks finnas i gränsområdena nära Indien, där hålls tusentals människor i karantän i läger. I dessa sprids smittan p g a dåliga förhållanden och dålig sanitet.”

Smittan ökar vid festivaler
”Restriktioner och förbud har varit många och stränga. Den totala nedstängningen i båda länderna har börjat luckras upp, men det är väldigt olika utveckling i olika områden. Men så mycket förblir stängt att det för många inte finns någon mening med att röra på sig längre sträckor. Och folk är rädda. Vi ser att vid större folksamlingar tycks smittan öka – exempelvis vid särskilda hindufestivaler, som vår hindunationalistiska regering inte förbjuder eller begränsar, har vi ganska förutsägbart kunna se höga siffror av smittade.

Och ekonomin i båda länderna förblir hårt ansträngd. I hela regionen är miljontals människor mycket drabbade och fattigdomen skenar. Varje dag innebär stora problem att klara sig för väldigt många människor. Rapporter pekar exempelvis på att ytterligare 120 miljoner barn i Sydasien kan hamna i fattigdom p g a nedstängningarna och de långsiktiga effekterna av den ekonomiska krisen. Undernäring, pausade vaccinationsprogram och ökad risk för våld och övergrepp – listan kan göras lång.”

Daglönare särskilt utsatta
”Det är utöver barn framförallt migrantarbetarna som drabbas hårt. Denna grupp avser människor, både kvinnor och män, som migrerar inom länderna, ofta från fattig landsbygd in till urbana centrum, i jakt på anställning och inkomst. Denna utveckling har pågått länge och är en del hur framförallt Indien idag ser ut. Denna grupp migrantarbetare blir nu väldigt sårbar då de är daglönare, varje dag försöker de få ett jobb för dagen. Kvällens middag betalas i princip med eftermiddagens lön. Plötsligt uteblir jobb, inkomst och mat. Man ser miljontals människor gå, cykla, lifta eller rida på vägarna för att försöka trotsa restriktionerna och ta sig hem till sina hembyar.”

IM ställer om arbetet
”För IMs arbete i regionen innebär detta utmaningar. När allt bara stannade fick vi direkt ställa om, arbeta med humanitärt stöd och stötta människor i deras strävan att överleva, förbli friska och hindra smittspridning – sanitet, vatten, masker, handskar, m m. Vissa aktiviteter har fått pausas eller ställas in, men framförallt har vi ställt om, gjort saker annorlunda och lärt oss mycket värdefullt kring digital kommunikation.

Vi ser också möjligheter här för framtiden. Vissa digitala metoder gör att vi kan nå människor som bor långt bort, isolerat, bättre än med traditionella insatser. För framtiden ska vi titta på hybridmodeller där digitala inslag kan stärka upp möten och mobilisering.”