Till vänster: Montserrat Deu Pons. Till höger: Förlusten av tillgången till marknadsplatser har skapat en matkris i Guatemala. Foto: Erik Törner/IM

Situationen i Centralamerika just nu

27 aug, 2020 | Okategoriserat
Smittan fortsätter att spridas och öka, men myndigheterna i El Salvador och Guatemala har ändå börjat lätta på restriktionerna. Fattigdomen ökar dramatiskt, men kanske är de allvarligaste effekterna på sikt inskränkningar i rättigheter och sämre demokrati skriver Montserrat Deu Pons, IMs regionchef i Centralamerika (Guatemala, El Salvador).

Situationen är fortfarande väldigt oroande, och förvirrande. Spridningstakten har inte minskat, och sjukvården är nära kollaps.

Gradvis öppning av samhället

Samhället har gradvis öppnats upp igen efter fyra månaders nedstängning. Här där jag är baserad, i Guatemala, är det ett komplicerat system med färgkoder i olika områden som ska signalera hälsoläget och smittsituationen. Med färgkoderna kommer olika set av förbud och regler. President Alejandro Giammattei har också förlängt undantagstillståndet (State of Calamity) till 5 september och utegångsförbud råder delar av dygnet.

I El Salvador har det varit en sträng nedstängning, men samtidigt mycket bråk mellan olika delar av staten vilket komplicerat situationen.

Undernäring och sämre situation för kvinnor

Trots att samhället gradvis öppnats upp ser vi alltmer tydligt sidoeffekterna av nedstängning och ekonomisk åtstramning. De mest oroande rapporterna rör ett ökande antal undernärda barn, framförallt barn under 5 år. Siffrorna är dubbelt så höga som för ett år sedan. Sjukdomar vi brukar kunna förebygga riskerar spridas dessutom eftersom inga vaccinationer genomförs nu.

Pandemin har också börjat fördjupa en demokratisk kris och kris för skyddet av mänskliga rättigheter. När myndigheter tagit mer makt och kontroll över samhället, med det uttalade målet att stoppa smittspridning, ökar oron för hur många av dessa åtgärder som permanentas.

Många restriktioner slår redan hårt mot kvinnor och kvinnors autonomi. Försvinnanden, våld i hemmet och kvinnomord ökar. Sexuella övergrepp ökar. Trafficking av kvinnor ökar. Och detta sker vid sidan av en försämring av familjernas inkomster, förlust av skördar och tillgång till marknader för att sälja sina varor.

Mänskliga rättigheter kränks och demokratin backar

Vi ser också en ökning av våld mot människorättsförsvarare. När rättigheter inskränks och demokratin försämras drabbas också redan tidigare sårbara målgrupper, så som personer med funktionshinder och LGBTI+ personer. Ofta är dessa grupper involverade i den informella sektorn, och den har nästan helt stannat av varpå möjligheterna att leva ett värdigt liv än mer försämras.

En annan grupp som har det svårt är återvändande migranter – det vill säga personer som sökt migrera till USA men återvänt eller sänts tillbaka. Ofta har dessa anklagats för att vara smittobärare och har därmed utsatts för diskriminering.

Vi är därför mycket oroade för både ökad fattigdom och begränsningar av demokrati och mänskliga rättigheter.

Fokus på matsäkerhet och digitalisering

IM och IMs partnerorganisationer gör många aktiviteter fokuserade på mobilisering, och de håller precis på att starta om nu när samhället öppnas lite mer igen. Men mycket flyttar också online.

Något som varit väldigt positivt är hur många partners fokuserat på matsäkerhet, inte minst på landsbygden, och det har inneburit att deras familjer och samhällen faktiskt har haft mat på bordet under den här perioden.

Text: Montserrat Deu Pons. Översättning och bearbetning: Erik Törner