Konstruktion för utvinning av salt ur jorden. Foto: Anton Eriksson

Saltutvinning – en långsiktig trygghet

29 dec, 2022 | Mobilisering, Mobilisering
När orkanen Ana drog in över södra Afrika med full kraft i januari fick invånarna i byn Nchalo se sina hem och sin försörjning sköljas bort av vattenmassorna. Tack vare saltutvinning och stöd från IM:s partner Cepa bygger de nu upp sitt samhälle för att bättre tackla klimatkrisens verkningar.

Husen i byn Ncahlo i södra Malawi är utspridda med risiga busksnår emellan sig. Marken är kruttorr och jorden yr. Översvämning är kanske inte det man tänker på vid en första anblick. Men under orkanen Ana i januari i år var byn täckt av en och en halv meter högt vatten. Grödor, boskap och bybornas hem sköljdes bort när floden kom – och med den försvann möjligheterna till försörjning.

Klimatförändringarna har gjort att orkaner, torka och kraftiga skyfall har blivit allt vanligare.

– Förr kunde extremvädret komma en gång i decenniet. Nu har vi haft översvämningar ungefär vart tredje år. Den senaste gången, under Ana, skölj­de vattnet bort hela vår skörd, inte ens förråden klarade sig, berättar Stefano Banuel, som bor i byn.

Utvinner salt ur jorden

Bybornas insatser för att tackla klimat­krisens konsekvenser och hitta komple­ment till det väderkänsliga jordbruket började redan innan orkanen Ana drog in. För att inte riskera att stå helt utan inkomst efter varje förödande oväder startade byborna, med stöd av IM:s partner Centre for Environme­ntal Policy and Advocacy (Cepa), en verksamhet för att trygga inkomsterna: saltutvinning.

Genom att processa den saltrika jorden i byn kan de under högsäsong producera ett ton salt i veckan och sälja till företag som använder det bland annat till konservering. Salttillverk­ningen är ett hållbart komplement till jordbruket och något som kan generera en säker inkomst över tid.

Orkanen Ana förstörde ställningarna som används för saltutvinningen, men Cepa gick snabbt in med ekonomiskt stöd och byborna har kunnat bygga upp verksamheten igen. Planer finns också på att säkra konstruktionerna så att de klarar att stå emot kommande oväder bättre, bland annat genom att gjuta betongfundament som anord­ningen kan stå på.

Startat kooperativ

Anne Kamchichi, här tillsammans med sonen Mateyu, ser saltutvinningen som en stabil och hållbar inkomst. Foto: Anton Eriksson

Med stöd av Cepa har byborna även startat ett kooperativ. Delar av vinsten från saltutvinningen går till en gemensam kassa som invånarna kan låna pengar ur och som också kan användas för att investera i projekt i byn.

En som fick sitt hem bortspolat under orkanen Ana är Anne Kamchichi. Hon står på en jordhög där hennes hus tidigare fanns medan sonen Mateyu kramar hennes ben. Anne berättar att orkanen kom med både trauma och lärdomar.

– Livet har gått bakåt eftersom jag måste lägga pengar på återuppbyggnad i stället för att satsa på jordbruket. Men jag kommer att vara mer förberedd nästa gång och jag har sparat pengar för att bygga upp mitt hus igen så att det klarar översvämningar bättre, säger Anne.

Efter att orkanen dragit förbi delade Cepa också ut ekonomiskt stöd och Anne är en av dem som fått del av det. Hon berättar att hon har haft stor nytta av det för att komma på banan igen.

– Jag har köpt en del köksredskap så att jag kan laga mat. Saltutvinning­en är också viktig eftersom den ger en trygg inkomst för många år framöver, säger Anne.

Fler orkaner kommer, med all sannolikhet, att komma igen. Men byborna i Nchalo rustar nu samhället för att klara sig bättre nästa gång.

saltutvinning-en-langsiktig-trygghet