Med säkerhetszoner riskerar den som ser ut på ett visst sätt att bli extra utsatt, skriver Martin Nihlgård. Foto: Malin Kihlström/IM

Säkerhetszoner kommer att öka diskrimineringen

8 feb, 2024 | Kommentar

Nu lägger regeringen och Sverigedemokraterna fram sitt förslag om visitationszoner. Att de bytt namn till säkerhetszon förändrar inget. Innebörden är fortfarande att polisen får befogenheter att visitera personer och söka igenom fordon utan att det finns en konkret brottsmisstanke. I praktiken betyder det att om du råkar bo på fel ställe får du en sämre rättssäkerhet. Det står i direkt strid mot en central del av demokratin att lagstiftning alltid utgår ifrån individen, inte kollektivet.

När liberalernas Martin Melin ska förtydliga så kommer de fördomar detta förslag grundar sig i fram: ”Polisen har en väldigt bra bild av hur de gängkriminella klär sig och beter sig.”
Med den inställningen blir det tydligt att risken för diskriminering kommer att öka kraftigt. Bor du på fel ställe och har fel märke på kepsen är du per definition misstänkt. Givetvis kommer din hudfärg också att spela roll, även om det aldrig kommer att uttalas.

Sverigedemokraternas ledare har redan talat om att ta nästa steg. I P1:s lördagsintervju i oktober sa han att polisen bör kunna låsa in människor utan att de är misstänkta för brott. Han förtydligar sin syn på människor med ”man vet ju vilka som ingår i den här miljön och jag har väldigt svårt att se att det är någon av dem som är helt oskyldig till någonting egentligen”.
Befinner du dig på fel ställe med fel klädsel kan du inte vara oskyldig.
Så monteras rättsstaten ner steg för steg.