Så här hanterar IM corona / Covid-19

26 mar, 2020 | Okategoriserat
IM följer de råd och regler som gäller för respektive land i vår verksamhet. I Sverige är grundregeln att vi följer vad Folkhälsomyndigheten säger, i andra verksamhetsländer de regler som gäller där, samt råd från Världshälsoorganisationen WHO.

Samtidigt gör vi som arbetsgivare vad vi kan för att upprätthålla möjligheterna till att bedriva verksamhet och ha kontinuerlig social kontakt mellan anställda. Vi ställer in så lite som möjligt.

Organisationens ledningsgrupp har dagliga avstämningar och kommunicerar med all personal på daglig basis. Vi öppnade tidigt upp för att jobba hemma för medarbetare i Sverige och i nuläget rekommenderar vi medarbetare i Stockholm att arbeta hemifrån. Vi har pausat vårt arbete med att värva nya IM-givare och medlemmar vid möten på gator och torg. Istället fokuserar vi de ansträngningarna på andra kommunikationskanaler, som sociala medier och digitala utskick.

I vår verksamhet i Sverige har vi ställt in de flesta av våra fysiska mötesplatser. Dels därför att det har varit svårare att få vara på offentliga platser så som bibliotek. Dels för att vi har både volontärer och deltagare som tillhör riskgrupper. Vi försöker där det går att erbjuda digitala alternativ och har idag både läxhjälp och rådgivning genom RådRum digitalt.

Vi har tills vidare stoppat alla resor mellan länder. Möten planeras om eller blir digitala.

Vi genomförde nyligen ett möte med personal från IMs regioner i världen. Med anledning av coronaviruset fick vi ställa in resor till Lund och genomförde istället mötet med video. Det gick alldeles utmärkt, vilket är en nyttig lärdom för oss och andra för framtiden. Både när det gäller att dra ner på resor och att öka användningen av video för samtal som tidigare förts via mejl eller telefon.

För information om corona i Sverige hänvisar vi alltid till Folkhälsomyndigheten, där det även finns information på ett antal olika språk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

För mer information:

Anna Liffner, HR-chef, anna.liffner@imsweden.org, 0733-45 12 04

Ola Richardsson, Kommunikationschef, ola.richardsson@imsweden.org, 0704-10 80 53